Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

27.01.2020

Beseda s myslivci

Přírodovědný kroužek se zúčastnil besedy s myslivci, která  proběhla v háji u Hořovic. Představitelé...
27.01.2020

Divadlo v družině

V pondělí 20. 1. 2020 navštívilo naší školní družinu Divadélko KOS s novou pohádkou "Pan doktor...
12.01.2020

Berounská vzduchovka 2020 1.část

V tělocvičně 2. ZŠ Beroun proběhla 12. ledna střelecká soutěž ze vzduchové pušky. Střílelo se Slaviemi...
07.01.2020

Prevence požární ochrany

Na naší škole se věnujeme prevenci požární ochrany. Pracujeme s obrázky, odbornými publikacemi i vlastními...
06.01.2020

Berounská vzduchovka 2020

V neděli 12. ledna pokračuje seriál střeleckých soutěží na naší škole. Veškeré informace jsou v...

05.09.2019 - Učitelé na jaz. kurzech léto 2019


 

V průběhu letních prázdnin, v rámci programu Erasmus+, čtyři učitelé anglického jazyka - Ing. Pavla Reschová, Bc. Jan Leopold, Ing. Marcela Žáčková a Mgr. Iveta Sokol Vilhelmová absolvovali dvoutýdenní studijní pobyty v anglicky mluvících zemích - Anglie, Skotsko, Irsko a Malta.
Do jazykových škol v anglickém Brightonu, irském Corku, skotském Edinburgu a maltské Valetě vyjeli s očekáváním získat nové poznatky v různých oblastech metodiky výuky anglického jazyka, seznámit se s jinými přístupy a technikami zapojení žáků do procesu výuky, sdílet vlastní zkušenosti s lektory a dalšími účastníky, získat nové kontakty pro možnou další spolupráci a revitalizovat stav mluvené angličtiny.
Náplň kurzů - Využití ICT ve výuce AJ, Tvořivost a motivace ve výuce AJ, Metoda CLIL, Výuka angličtiny na 1. stupni - splnila očekávání a vyučující načerpali inspiraci ve formě mnohých nástrojů, aktivit, her a metodických přístupů k výuce angličtiny. Školení byla velmi dobře připravena a vedena zkušenými lektory, kteří vždy ochotně přizpůsobili výuku potřebám našich učitelů. Zároveň jim účast poskytla příležitost ke sdílení zkušeností a praktických dovedností získaných při výuce a k navazování kontaktů s kolegy z různých zemí celého světa.
Pobyt v anglicky mluvících zemích našim učitelům umožnil nahlédnout a částečně si i prožít každodenní chod navštívených společností a jejich kultur. Své zážitky a zkušenosti budou tak moci dále předávat svým žákům pro rozšíření jejich společenského a kulturního povědomí o evropských anglicky mluvících zemích.

 

 

Autorka: Ing. Pavla Reschová - hlavní osoba eTwinningu a projektu Erasmus+ na škole

 


Copyright © 2010-2020  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet