Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

15.11.2019

Ohlasy třídních schůzek

Děkujeme všem rodičům, kteří se zajímají o výsledky prospěchu i chování svých dětí a spolupracují s...
12.11.2019

Informace k třídním schůzkám 14.11.

Vážení rodiče, pár informací před třídními schůzkami. Odkaz na informační dopis Informace o...
10.11.2019

Třídní schůzky 14. 11.

Ve čtvrtek 14. 11. se konají třídní schůzky od 17:00 do 19:00. Počítejte, prosím, s tím, že budete mít u...
05.11.2019

Sběr papíru a PET víček

Sběr papíru a PET víček proběhne v týdnu 18. 11. - 22. 11. vždy od 7:15 do 7:50 v prostoru před družinou....
04.11.2019

Akce učitelů dějepisu

17. listopad 1989 v Berouně a okolí očima a objektivy našich rodičů a prarodičů Rádi bychom u...

05.09.2019 - Učitelé na jaz. kurzech léto 2019


 

V průběhu letních prázdnin, v rámci programu Erasmus+, čtyři učitelé anglického jazyka - Ing. Pavla Reschová, Bc. Jan Leopold, Ing. Marcela Žáčková a Mgr. Iveta Sokol Vilhelmová absolvovali dvoutýdenní studijní pobyty v anglicky mluvících zemích - Anglie, Skotsko, Irsko a Malta.
Do jazykových škol v anglickém Brightonu, irském Corku, skotském Edinburgu a maltské Valetě vyjeli s očekáváním získat nové poznatky v různých oblastech metodiky výuky anglického jazyka, seznámit se s jinými přístupy a technikami zapojení žáků do procesu výuky, sdílet vlastní zkušenosti s lektory a dalšími účastníky, získat nové kontakty pro možnou další spolupráci a revitalizovat stav mluvené angličtiny.
Náplň kurzů - Využití ICT ve výuce AJ, Tvořivost a motivace ve výuce AJ, Metoda CLIL, Výuka angličtiny na 1. stupni - splnila očekávání a vyučující načerpali inspiraci ve formě mnohých nástrojů, aktivit, her a metodických přístupů k výuce angličtiny. Školení byla velmi dobře připravena a vedena zkušenými lektory, kteří vždy ochotně přizpůsobili výuku potřebám našich učitelů. Zároveň jim účast poskytla příležitost ke sdílení zkušeností a praktických dovedností získaných při výuce a k navazování kontaktů s kolegy z různých zemí celého světa.
Pobyt v anglicky mluvících zemích našim učitelům umožnil nahlédnout a částečně si i prožít každodenní chod navštívených společností a jejich kultur. Své zážitky a zkušenosti budou tak moci dále předávat svým žákům pro rozšíření jejich společenského a kulturního povědomí o evropských anglicky mluvících zemích.

 

 

Autorka: Ing. Pavla Reschová - hlavní osoba eTwinningu a projektu Erasmus+ na škole

 


Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet