Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

29.06.2020

Prázdninový režim ředitelny

Pokud rodiče nebo někdo jiný potřebují něco projednat o prázdninách s vedením školy, použijte, prosím,...
29.06.2020

Rozdělení dětí do 1.tříd od 1.září

Odkaz se seznamem dětí v jednotlivých 1. třídách. Jsou uvedena pouze evidenční čísla dětí. Autor:...
23.06.2020

Parlament 1. stupně

Od září 2019 působí na naší škole parlament i na 1. stupni, který se dal jméno SOVIČKY. Parlament se...
18.06.2020

Harmonogram vydávání vysvědčení

Na tomto odkazu je harmonogram vydávání vysvědčení pro všechny třídy v dalším týdnu. Při...
16.06.2020

Vracení peněz za vodácký kurz

Žáci, kteří byli přihlášeni na vodácký kurz a platili zálohu 1000Kč a nebo plnou cenu výjezdu, dostanou...

05.09.2019 - Učitelé na jaz. kurzech léto 2019


 

V průběhu letních prázdnin, v rámci programu Erasmus+, čtyři učitelé anglického jazyka - Ing. Pavla Reschová, Bc. Jan Leopold, Ing. Marcela Žáčková a Mgr. Iveta Sokol Vilhelmová absolvovali dvoutýdenní studijní pobyty v anglicky mluvících zemích - Anglie, Skotsko, Irsko a Malta.
Do jazykových škol v anglickém Brightonu, irském Corku, skotském Edinburgu a maltské Valetě vyjeli s očekáváním získat nové poznatky v různých oblastech metodiky výuky anglického jazyka, seznámit se s jinými přístupy a technikami zapojení žáků do procesu výuky, sdílet vlastní zkušenosti s lektory a dalšími účastníky, získat nové kontakty pro možnou další spolupráci a revitalizovat stav mluvené angličtiny.
Náplň kurzů - Využití ICT ve výuce AJ, Tvořivost a motivace ve výuce AJ, Metoda CLIL, Výuka angličtiny na 1. stupni - splnila očekávání a vyučující načerpali inspiraci ve formě mnohých nástrojů, aktivit, her a metodických přístupů k výuce angličtiny. Školení byla velmi dobře připravena a vedena zkušenými lektory, kteří vždy ochotně přizpůsobili výuku potřebám našich učitelů. Zároveň jim účast poskytla příležitost ke sdílení zkušeností a praktických dovedností získaných při výuce a k navazování kontaktů s kolegy z různých zemí celého světa.
Pobyt v anglicky mluvících zemích našim učitelům umožnil nahlédnout a částečně si i prožít každodenní chod navštívených společností a jejich kultur. Své zážitky a zkušenosti budou tak moci dále předávat svým žákům pro rozšíření jejich společenského a kulturního povědomí o evropských anglicky mluvících zemích.

 

 

Autorka: Ing. Pavla Reschová - hlavní osoba eTwinningu a projektu Erasmus+ na škole

 


Copyright © 2010-2020  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet