Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

20.10.2019

Pišqworky - školní kolo

V pátek 18. 10. 2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v pišqworkách. Žáci osmých a...
20.10.2019

Beseda s Městskou policií Beroun

18. října jsme přivítali pracovníky Městské policie Beroun na besedu se žáky. Velitel Alexandr Scherber a...
18.10.2019

Erasmus Day na naší škole

V rámci evropských dní - Erasmus Days jsme si pro prezentování našeho projektu vybrali čtvrtek 10. 10....
15.10.2019

Florbalový turnaj mladšího žactva

V úterý 15. října se konal florbalový turnaj v Králově Dvoře. Jednalo se o turnaj mladších žáků....
15.10.2019

Florbalový kroužek

V pátek se vždy po vyučování scházejí členové florbalového kroužku a hrají a hrají. Kroužek vede pan...

19.09.2019 - Lego Projekt


V úterý 17. 9. 2019 se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili Projektu Lego - "Chodíme s asistencí", jehož cílem byla možnost získat malou osobní zkušenost ze světa handicapovaných lidí a jejich asistentů.

 

Ze žáků šesti tříd bylo vytvořeno 11 skupin. Všechny skupiny se postupně sešly na hřišti, kde se seznámili s Projektem, obdrželi mapu trasy pochodu a dva invalidní vozíky. S asistentkou si kousek za hřištěm prošli instruktáží, jak vozíky správně používat, aby při překonávání překážek neublížili ani handicapovanému ani sami sobě. Během 4 hodin, skupinky prošly okruh Berounem ve vzdálenosti asi 7 km, na kterém se střídali jak ve vozíku, tak při jeho asistenci. Na trase byly 4 stanoviště- medvědárium, dopravní hřiště, knihovna a Jiná káva. Městská hora sama o sobě byla oříškem nejen směrem nahoru pro udýchané asistenty, ale i směrem dolů pro vozíčkáře, kteří se místy báli o svůj život. Na stanovišti u medvědů, si děti vyzkoušely porozumět handicapovanému muži s řečovou vadou, což se ukázalo jako velmi náročné. Na další zastávce si všichni mohli vyzkoušet svoji zručnost při slalomovém ježdění na vozíku bez asistence. Ani to nebylo mnohdy vůbec jednoduché. Na stanovišti v knihovně si žáci prožili chvilku jako nevidomí lidé. Vyzkoušeli si důvěru ve vedení asistenta z jednoho místa na druhé a pomocí hmatu pak rozeznávali speciální obrázky pro nevidomé. Na závěr je v Jiné kávě čekalo povídání o psychických poruchách, společně se zapojili do diskuze, zhlédli dvě videa a vyplnili malý test. Před cestou zpět na školní hřiště se všichni posilnili dobrou svačinkou a limonádou. V cíli odevzdali své mapky s hodnocením z každého stanoviště a dozvěděli se, jak si vedli s porovnáním s ostatními. Odměnou všem bylo závěrečné stavění z Lega a úžasný legový maskot, kterého si odnesli do svých tříd, aby jim připomínal nevšedně prožitý školní den.

Autorka: Ing. Pavla Reschová

Odkaz na foto


Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet