Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

29.06.2020

Prázdninový režim ředitelny

Pokud rodiče nebo někdo jiný potřebují něco projednat o prázdninách s vedením školy, použijte, prosím,...
29.06.2020

Rozdělení dětí do 1.tříd od 1.září

Odkaz se seznamem dětí v jednotlivých 1. třídách. Jsou uvedena pouze evidenční čísla dětí. Autor:...
23.06.2020

Parlament 1. stupně

Od září 2019 působí na naší škole parlament i na 1. stupni, který se dal jméno SOVIČKY. Parlament se...
18.06.2020

Harmonogram vydávání vysvědčení

Na tomto odkazu je harmonogram vydávání vysvědčení pro všechny třídy v dalším týdnu. Při...
16.06.2020

Vracení peněz za vodácký kurz

Žáci, kteří byli přihlášeni na vodácký kurz a platili zálohu 1000Kč a nebo plnou cenu výjezdu, dostanou...

19.09.2019 - Lego Projekt


V úterý 17. 9. 2019 se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili Projektu Lego - "Chodíme s asistencí", jehož cílem byla možnost získat malou osobní zkušenost ze světa handicapovaných lidí a jejich asistentů.

 

Ze žáků šesti tříd bylo vytvořeno 11 skupin. Všechny skupiny se postupně sešly na hřišti, kde se seznámili s Projektem, obdrželi mapu trasy pochodu a dva invalidní vozíky. S asistentkou si kousek za hřištěm prošli instruktáží, jak vozíky správně používat, aby při překonávání překážek neublížili ani handicapovanému ani sami sobě. Během 4 hodin, skupinky prošly okruh Berounem ve vzdálenosti asi 7 km, na kterém se střídali jak ve vozíku, tak při jeho asistenci. Na trase byly 4 stanoviště- medvědárium, dopravní hřiště, knihovna a Jiná káva. Městská hora sama o sobě byla oříškem nejen směrem nahoru pro udýchané asistenty, ale i směrem dolů pro vozíčkáře, kteří se místy báli o svůj život. Na stanovišti u medvědů, si děti vyzkoušely porozumět handicapovanému muži s řečovou vadou, což se ukázalo jako velmi náročné. Na další zastávce si všichni mohli vyzkoušet svoji zručnost při slalomovém ježdění na vozíku bez asistence. Ani to nebylo mnohdy vůbec jednoduché. Na stanovišti v knihovně si žáci prožili chvilku jako nevidomí lidé. Vyzkoušeli si důvěru ve vedení asistenta z jednoho místa na druhé a pomocí hmatu pak rozeznávali speciální obrázky pro nevidomé. Na závěr je v Jiné kávě čekalo povídání o psychických poruchách, společně se zapojili do diskuze, zhlédli dvě videa a vyplnili malý test. Před cestou zpět na školní hřiště se všichni posilnili dobrou svačinkou a limonádou. V cíli odevzdali své mapky s hodnocením z každého stanoviště a dozvěděli se, jak si vedli s porovnáním s ostatními. Odměnou všem bylo závěrečné stavění z Lega a úžasný legový maskot, kterého si odnesli do svých tříd, aby jim připomínal nevšedně prožitý školní den.

Autorka: Ing. Pavla Reschová

Odkaz na foto


Copyright © 2010-2020  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet