Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

11.12.2019

Prvňáčci na bruslích

Na středu 11. prosince jsme se všichni moc těšili. Čekalo nás první společné bruslení tříd 1. A a 1. B....
11.12.2019

Tarzan 2019

V úterý 10. prosince proběhl na naší škole již 2. ročník soutěže ve šplhu, Tarzan 2019. Zúčastnilo se...
09.12.2019

Rocková krabička

Hudební pořad s tímto názvem vysvětlil dětem základy moderní hudby. Prošli jsme popem a rockem....
08.12.2019

Berounská vzduchovka 2019 - 2. kolo

8. prosince proběhlo za podpory Města Beroun druhé kolo Berounské vzduchovky. V tělocvičně 2. ZŠ a MŠ si...
08.12.2019

Předvánoční procházka družiny

Děti z družiny se prošly předvánočním Berounem a fotografie ukáží atmosféru na berounském náměstí....

25.09.2019 - Svatá Ludmila na Plzence


Ve středu 18.9. 2019 se naše třída 5.A  zúčastnila zajímavé akce, kterou pořádala Městská knihovna Beroun ve spolupráci s Městem Beroun u příležitosti zahájení Týdne Svaté Ludmily. V kulturním domě na Plzeňce nás přivítal pan místostarosta Dušan Tomčo a paní ředitelka knihovny Michaela Škeříková.

Jedna třída z každé ze čtyř berounských základních škol si postupně prošla čtyřmi naučnými stanovišti, na kterých na nás čekali jejich patroni v dobových kostýmech.

Na prvním stanovišti jsme si povídali o životě v raném středověku s paní spisovatelkou Klárou Smolákovou, na druhém stanovišti nám spisovatel Jiří W. Procházka prozradil něco o předkřesťanských pohanských bozích, na třetím stanovišti na nás čekala v rouchu jeptišky nám dobře známá paní knihovnice z pobočky knihovny na sídlišti Lucie Anýžová, která nám vyprávěla o slavných svatých patronech naší země a na závěr na nás čekala sama kněžna Ludmila, za níž byla převlečena paní knihovnice Jitka Šímová a vyprávěla nám o životě této slavné historické postavy, která podle legendy skončila tragicky svůj život na Tetíně, kde byla na objednávku uškrcena svým vlastním šálem. Povídání a zkoumání naší dávné minulosti jsme si nad zajímavými pracovními materiály velmi užili. Téma a informace nám krásně zapadly do témat dějepisné části Vlastivědy v páté třídě.

Mgr.Iveta Sokol Vilhelmová, třídní učitelka


Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet