Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

27.01.2020

Beseda s myslivci

Přírodovědný kroužek se zúčastnil besedy s myslivci, která  proběhla v háji u Hořovic. Představitelé...
27.01.2020

Divadlo v družině

V pondělí 20. 1. 2020 navštívilo naší školní družinu Divadélko KOS s novou pohádkou "Pan doktor...
12.01.2020

Berounská vzduchovka 2020 1.část

V tělocvičně 2. ZŠ Beroun proběhla 12. ledna střelecká soutěž ze vzduchové pušky. Střílelo se Slaviemi...
07.01.2020

Prevence požární ochrany

Na naší škole se věnujeme prevenci požární ochrany. Pracujeme s obrázky, odbornými publikacemi i vlastními...
06.01.2020

Berounská vzduchovka 2020

V neděli 12. ledna pokračuje seriál střeleckých soutěží na naší škole. Veškeré informace jsou v...

25.09.2019 - Svatá Ludmila na Plzence


Ve středu 18.9. 2019 se naše třída 5.A  zúčastnila zajímavé akce, kterou pořádala Městská knihovna Beroun ve spolupráci s Městem Beroun u příležitosti zahájení Týdne Svaté Ludmily. V kulturním domě na Plzeňce nás přivítal pan místostarosta Dušan Tomčo a paní ředitelka knihovny Michaela Škeříková.

Jedna třída z každé ze čtyř berounských základních škol si postupně prošla čtyřmi naučnými stanovišti, na kterých na nás čekali jejich patroni v dobových kostýmech.

Na prvním stanovišti jsme si povídali o životě v raném středověku s paní spisovatelkou Klárou Smolákovou, na druhém stanovišti nám spisovatel Jiří W. Procházka prozradil něco o předkřesťanských pohanských bozích, na třetím stanovišti na nás čekala v rouchu jeptišky nám dobře známá paní knihovnice z pobočky knihovny na sídlišti Lucie Anýžová, která nám vyprávěla o slavných svatých patronech naší země a na závěr na nás čekala sama kněžna Ludmila, za níž byla převlečena paní knihovnice Jitka Šímová a vyprávěla nám o životě této slavné historické postavy, která podle legendy skončila tragicky svůj život na Tetíně, kde byla na objednávku uškrcena svým vlastním šálem. Povídání a zkoumání naší dávné minulosti jsme si nad zajímavými pracovními materiály velmi užili. Téma a informace nám krásně zapadly do témat dějepisné části Vlastivědy v páté třídě.

Mgr.Iveta Sokol Vilhelmová, třídní učitelka


Copyright © 2010-2020  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet