Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

29.06.2020

Prázdninový režim ředitelny

Pokud rodiče nebo někdo jiný potřebují něco projednat o prázdninách s vedením školy, použijte, prosím,...
29.06.2020

Rozdělení dětí do 1.tříd od 1.září

Odkaz se seznamem dětí v jednotlivých 1. třídách. Jsou uvedena pouze evidenční čísla dětí. Autor:...
23.06.2020

Parlament 1. stupně

Od září 2019 působí na naší škole parlament i na 1. stupni, který se dal jméno SOVIČKY. Parlament se...
18.06.2020

Harmonogram vydávání vysvědčení

Na tomto odkazu je harmonogram vydávání vysvědčení pro všechny třídy v dalším týdnu. Při...
16.06.2020

Vracení peněz za vodácký kurz

Žáci, kteří byli přihlášeni na vodácký kurz a platili zálohu 1000Kč a nebo plnou cenu výjezdu, dostanou...

25.09.2019 - Svatá Ludmila na Plzence


Ve středu 18.9. 2019 se naše třída 5.A  zúčastnila zajímavé akce, kterou pořádala Městská knihovna Beroun ve spolupráci s Městem Beroun u příležitosti zahájení Týdne Svaté Ludmily. V kulturním domě na Plzeňce nás přivítal pan místostarosta Dušan Tomčo a paní ředitelka knihovny Michaela Škeříková.

Jedna třída z každé ze čtyř berounských základních škol si postupně prošla čtyřmi naučnými stanovišti, na kterých na nás čekali jejich patroni v dobových kostýmech.

Na prvním stanovišti jsme si povídali o životě v raném středověku s paní spisovatelkou Klárou Smolákovou, na druhém stanovišti nám spisovatel Jiří W. Procházka prozradil něco o předkřesťanských pohanských bozích, na třetím stanovišti na nás čekala v rouchu jeptišky nám dobře známá paní knihovnice z pobočky knihovny na sídlišti Lucie Anýžová, která nám vyprávěla o slavných svatých patronech naší země a na závěr na nás čekala sama kněžna Ludmila, za níž byla převlečena paní knihovnice Jitka Šímová a vyprávěla nám o životě této slavné historické postavy, která podle legendy skončila tragicky svůj život na Tetíně, kde byla na objednávku uškrcena svým vlastním šálem. Povídání a zkoumání naší dávné minulosti jsme si nad zajímavými pracovními materiály velmi užili. Téma a informace nám krásně zapadly do témat dějepisné části Vlastivědy v páté třídě.

Mgr.Iveta Sokol Vilhelmová, třídní učitelka


Copyright © 2010-2020  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet