Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

20.10.2019

Pišqworky - školní kolo

V pátek 18. 10. 2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v pišqworkách. Žáci osmých a...
20.10.2019

Beseda s Městskou policií Beroun

18. října jsme přivítali pracovníky Městské policie Beroun na besedu se žáky. Velitel Alexandr Scherber a...
18.10.2019

Erasmus Day na naší škole

V rámci evropských dní - Erasmus Days jsme si pro prezentování našeho projektu vybrali čtvrtek 10. 10....
15.10.2019

Florbalový turnaj mladšího žactva

V úterý 15. října se konal florbalový turnaj v Králově Dvoře. Jednalo se o turnaj mladších žáků....
15.10.2019

Florbalový kroužek

V pátek se vždy po vyučování scházejí členové florbalového kroužku a hrají a hrají. Kroužek vede pan...

25.09.2019 - Rozloučení 7. C s létem


Setkání rodičů a dětí ze 7. C  v  Srbsku - Rozloučení s létem

V sobotu 21. září se sešli rodiče a děti ze 7. C v Srbsku, aby se všichni rozloučili s létem. Den byl jako vymalovaný, počasí nám neskutečně přálo. Sjeli jsme se v kempu v Srbsku, který jsme měli pro tuto akci zajištěný. Přijelo se nás opravdu hodně, protože každá rodina přivezla i mladší sourozence, kteří se zúčastnili všech akcí s námi. Zahájili jsme vybíjenou smíšených družstev. Byla to zajímavá podívaná, rodiče, i když později přiznali, že vybíjenou naposledy hráli ve školních letech, se velice snažili a děti o to více. Horko si potom vyžádalo občerstvení a pokračovali jsme přetahováním s lanem a vyvrcholením byly závody v pytlích ve dvojicích. Vyhodnotily se všechny soutěže a odměnili jsme vítěze. Potom se grilovalo, opékali jsme buřty, povídalo se o všem možném. Bylo to neskutečně příjemné odpoledne a shodli jsme se, že určitě v těchto akcích budeme pokračovat. Velké díky patří přípravnému výboru maminek, které napekly koláče a všechno připravily, ale díky patří i všem rodičům, kteří věnovali krásné odpoledne svým dětem.

Autorka: Mgr. Marie Trebulová


Fotogalerie:

Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet