Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

20.10.2019

Pišqworky - školní kolo

V pátek 18. 10. 2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v pišqworkách. Žáci osmých a...
20.10.2019

Beseda s Městskou policií Beroun

18. října jsme přivítali pracovníky Městské policie Beroun na besedu se žáky. Velitel Alexandr Scherber a...
18.10.2019

Erasmus Day na naší škole

V rámci evropských dní - Erasmus Days jsme si pro prezentování našeho projektu vybrali čtvrtek 10. 10....
15.10.2019

Florbalový turnaj mladšího žactva

V úterý 15. října se konal florbalový turnaj v Králově Dvoře. Jednalo se o turnaj mladších žáků....
15.10.2019

Florbalový kroužek

V pátek se vždy po vyučování scházejí členové florbalového kroužku a hrají a hrají. Kroužek vede pan...

06.10.2019 - Světový den zvířat


Na 2. ZŠ v Berouně si připomínáme mnoho ekologických svátků. Mezi ty, které mají děti nejraději, patří Světový den zvířat, který slavíme 4. října. Poprvé byl tento den vyhlášen ve Florencii již v roce 1931. Upozorňuje nás na skutečnost, že i zvířata jsou součástí naší planety a je potřeba se k nim chovat ohleduplně, s láskou a respektem.  My jsme si připravili projekt, který nás provázel ve výuce i v kroužcích. Využívali jsme mezipředmětové vztahy a ve všech žácích jsme utvářeli smysl pro zodpovědnosti a pozitivní vztah k přírodě.

Mgr. Jana ŠopejstalováFotogalerie:

Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet