Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

29.06.2020

Prázdninový režim ředitelny

Pokud rodiče nebo někdo jiný potřebují něco projednat o prázdninách s vedením školy, použijte, prosím,...
29.06.2020

Rozdělení dětí do 1.tříd od 1.září

Odkaz se seznamem dětí v jednotlivých 1. třídách. Jsou uvedena pouze evidenční čísla dětí. Autor:...
23.06.2020

Parlament 1. stupně

Od září 2019 působí na naší škole parlament i na 1. stupni, který se dal jméno SOVIČKY. Parlament se...
18.06.2020

Harmonogram vydávání vysvědčení

Na tomto odkazu je harmonogram vydávání vysvědčení pro všechny třídy v dalším týdnu. Při...
16.06.2020

Vracení peněz za vodácký kurz

Žáci, kteří byli přihlášeni na vodácký kurz a platili zálohu 1000Kč a nebo plnou cenu výjezdu, dostanou...

20.02.2020 - Objevujeme neživou přírodu


Na přírodovědném kroužku se zabýváme neživou přírodou. Nejlépe je přiblížit dětem tuto část formou pokusů a pozorování. Volně tak navazujeme na školní učivo, které zde prohlubujeme. Zkoumáme vodu, vzduch, půdu, horniny a nerosty. Vodu vnímáme všemi smysly a nezapomínáme na její ochranu. Vzduch, který je všude kolem nás vnímáme jako součást, bez které bychom nemohli žit, zkoumáme jeho složení a snažíme se pochopit rozdíly mezi jednotlivými plyny. Pokusy s půdou a vodou jsou natolik zajímavé, že si je chtěly vyzkoušet všechny děti. Usazování pevných částí, vyplavování zbytků těl rostlin a živočichů je doprovázeno únikem bublin vzduchu. Horniny a nerosty tvoří tak zajímavou část, že se jí budeme věnovat i nadále. Pokusy při odpařování vody ze solného roztoku nás uchvátily natolik, že jsme museli pod mikroskopem zkoumat, jakou stavbu mají nové krystaly. Děti se do pokusů zapojují samy a přicházení s novými náměty a nápady, které prezentují ostatním žákům.

Mgr. Jana Šopejstalová

Vedoucí přírodovědného kroužku


Fotogalerie:

Copyright © 2010-2020  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet