Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

19.03.2020

Provoz ředitelny, zápis do 1. tříd

Ředitelna je v provozu pro veřejnost (úřední hodiny) ve dnech pondělí a středa v od 8:00 do 12:00. Doklady o...
18.03.2020

Péče o děti zaměstnanců IZS

Na základě rozhodnutí hejtmanky Středočeského krajského úřadu byla naše škola - její část základní...
10.03.2020

Uzavření základních škol

Vážení rodiče, v ranních hodinách 10. 3. 2020 Ministerstvo zdravotnictví vydalo pokyn k uzavření...
10.03.2020

Poznáváme Prahu

Děti z přírodovědného kroužku se vydaly do Prahy. Již cestou vlakem jsme sledovali řeku Berounku a přírodu...
10.03.2020

Odpověď z královské kanceláře

Obdrželi jsme odpověď na vánoční přání britské královně, které zaslali žáci paní učitelky...

20.02.2020 - Objevujeme neživou přírodu


Na přírodovědném kroužku se zabýváme neživou přírodou. Nejlépe je přiblížit dětem tuto část formou pokusů a pozorování. Volně tak navazujeme na školní učivo, které zde prohlubujeme. Zkoumáme vodu, vzduch, půdu, horniny a nerosty. Vodu vnímáme všemi smysly a nezapomínáme na její ochranu. Vzduch, který je všude kolem nás vnímáme jako součást, bez které bychom nemohli žit, zkoumáme jeho složení a snažíme se pochopit rozdíly mezi jednotlivými plyny. Pokusy s půdou a vodou jsou natolik zajímavé, že si je chtěly vyzkoušet všechny děti. Usazování pevných částí, vyplavování zbytků těl rostlin a živočichů je doprovázeno únikem bublin vzduchu. Horniny a nerosty tvoří tak zajímavou část, že se jí budeme věnovat i nadále. Pokusy při odpařování vody ze solného roztoku nás uchvátily natolik, že jsme museli pod mikroskopem zkoumat, jakou stavbu mají nové krystaly. Děti se do pokusů zapojují samy a přicházení s novými náměty a nápady, které prezentují ostatním žákům.

Mgr. Jana Šopejstalová

Vedoucí přírodovědného kroužku


Fotogalerie:

Copyright © 2010-2020  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet