Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

19.03.2020

Provoz ředitelny, zápis do 1. tříd

Ředitelna je v provozu pro veřejnost (úřední hodiny) ve dnech pondělí a středa v od 8:00 do 12:00. Doklady o...
18.03.2020

Péče o děti zaměstnanců IZS

Na základě rozhodnutí hejtmanky Středočeského krajského úřadu byla naše škola - její část základní...
10.03.2020

Uzavření základních škol

Vážení rodiče, v ranních hodinách 10. 3. 2020 Ministerstvo zdravotnictví vydalo pokyn k uzavření...
10.03.2020

Poznáváme Prahu

Děti z přírodovědného kroužku se vydaly do Prahy. Již cestou vlakem jsme sledovali řeku Berounku a přírodu...
10.03.2020

Odpověď z královské kanceláře

Obdrželi jsme odpověď na vánoční přání britské královně, které zaslali žáci paní učitelky...

09.03.2020 - Beseda s bývalým vězněm


Oživením hodin občanské výchovy v 9. ročníku, kde se probírá učivo „ Trestní právo", byla unikátní beseda s bývalým vězněm, který prožil ve věznicích 13 let. Jeho prožitky, pocity a poznatky ze světa za mřížemi měly možnost děti poslouchat přímo od toho, který toto vše prožil na vlastní kůži. Doprovod mu dělal pán z probačního úřadu v Berouně. Jejich otázky zodpovídal vždy detailně a pravdivě, i když to bylo někdy dost těžké. Chtěla bych tímto poděkovat panu Milanovi jménem tříd 9.A a 9.B za odvahu, se kterou předstoupil před děti a odkryl část svého soukromí.

Žákovské práce o besedě:

1.       Moje střetnutí s bývalým vězněm

Jednoho dne v úterý  k nám přišel bývalý vězeň. Nejprve, když jsem ho zahlédla, bála jsem se, ale když začal vyprávět, moje srdce se zklidnilo. Židle jsme měli postavené do kolečka, aby všichni žáci mohli dobře vidět na vězně. Měli jsme se ho ptát na otázky, na něco, co nás o něm a jeho pobytu ve věznici zajímá. Bohužel, skoro všichni mlčeli jako myšky. Ale já jsem se ozvala, protože jsem se o něm chtěla dovědět víc. Příjemně se ho poslouchalo, ale v jeho slovech a očích bylo utrpení a smutek. Bylo mi ho najednou strašně líto, i když za to, co udělal, si mohl sám. Dokonce mě pochválil, že mám chytré a zajímavé otázky. Potěšilo mě to. Podle toho co povídal a jak to povídal, jsme se ani nemuseli ptát, zda toho hříšného skutku lituje. Doufám, že našel ve svém zbývajícím životě štěstí.

 

Autorka žákovské práce Martina Padárová,9.B

 

2.Asi pár dnů zpátky k nám do třídy přišel na besedu bývalý vězeň. Ze začátku se ho nikdo na nic moc neptal, ale jak jsme si na něj po čase zvykli, tak se děti více ptaly. Začal nám tam například vyprávět o tom, jak ve vězení přečetl spoustu knih, jak získávali různé věci, jak si vězni třeba různě ubližují, o znásilňování a šikaně mezi vězni. Řekl  nám, i proč se dostal do vězení. Trošku mi je líto, že jsem se nezeptal, proč a co udělali za chybu, a taky, že to v tom vězení není vůbec tak, jak to prezentují  ve filmech. Kdybych mohl, klidně ho poslouchám  celý den, ale i tak děkuji za tu hodinu, co si pro nás našel.

 

Autor žákovské práce - Maxmilián Marflák , 9.B

 

2.       Nevšední  zážitek  měli  žáci  devátých tříd na naší škole, kdy  k nim přišel udělat přednášku bývalý vězeň Milan. Kromě toho, co udělal za trestný čin, jak ho zatkli a jaké to bylo ve vězení, se žáci dověděli i jak to chodí poté, co vás propustí. Pan Milan vysvětloval vše do detailů. Žáci mu již předem poslali otázky, aby věděl, o čem přesněji má mluvit. Nejvíce líčil svoji stávající situaci, tudíž že po 13 letech ve vězení  se o něj stará a pomáhá mu se zapojením do normálního života Probační řad v Berouně, který se tímto zabývá.

Obě dvě zúčastněné třídy deváťáků se určitě dověděly mnoho faktů o vězení a utvrdily si přesvědčení, že se nechtějí do kriminálu dostat ani s ním mít něco společného.

 

Autor žákovské práce - Adam Pavol Kmiť, 9.B


Copyright © 2010-2020  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet