Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

29.06.2020

Prázdninový režim ředitelny

Pokud rodiče nebo někdo jiný potřebují něco projednat o prázdninách s vedením školy, použijte, prosím,...
29.06.2020

Rozdělení dětí do 1.tříd od 1.září

Odkaz se seznamem dětí v jednotlivých 1. třídách. Jsou uvedena pouze evidenční čísla dětí. Autor:...
23.06.2020

Parlament 1. stupně

Od září 2019 působí na naší škole parlament i na 1. stupni, který se dal jméno SOVIČKY. Parlament se...
18.06.2020

Harmonogram vydávání vysvědčení

Na tomto odkazu je harmonogram vydávání vysvědčení pro všechny třídy v dalším týdnu. Při...
16.06.2020

Vracení peněz za vodácký kurz

Žáci, kteří byli přihlášeni na vodácký kurz a platili zálohu 1000Kč a nebo plnou cenu výjezdu, dostanou...

10.06.2020 - Opatření v této době v MŠ.


Konzultovali jsme s KHS SČK, s paní Jelínkovou (územní pracoviště Beroun), možné úpravy v provozech MŠ s ohledem na rozvolňování situace spojené s onemocněním Covid-19.

Pro MŠ nebyl aktualizován materiál MŠMT k provozu do konce školního roku, ale postupně jsou rozvolňována opatření MZ ČR.


1) při dodržení 2 m rozestupů není nutné ve vnitřních ani venkovních prostorách nosit roušky - týká se dětí a zákonných zástupců (příp. jiného doprovodu dítěte), pokud tento rozestup není dodržen je nutné mít nasazenou ochranný prostředek dýchacích cest (rouška, respirátor aj...) - vychází z nového mimořádného opatření z 8.6.2020

2) děti v MŠ nenosí roušky a to ani při pobytu ve společných prostorech (chodby aj.) pokud nedochází k setkávání více skupin najednou;
Bohužel pobyt mimo prostory školy zatím není možný. S dětmi lze pobývat venku pouze na zahradě školy.

Pokud k nám přijde ráno dítě a my mu naměříme teplotu nebo se objeví příznaky během dne - dítě buď rovnou nepřebereme nebo jej oddělíme od zbytku dětí a počkáme na příchod rodiče.
Pro prokázání skutečnosti, že je dítě zdravé Vás požádáme při návratu do MŠ o dodání Čestného prohlášení zákonného zástupce, že je dítě zdravé a již není nemocné. Pokud rodič toto čestné prohlášení nepřinese, není možné dítě přijmout po nemoci zpět.

Autor: Pavel Herold


Copyright © 2010-2020  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet