Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

29.06.2020

Prázdninový režim ředitelny

Pokud rodiče nebo někdo jiný potřebují něco projednat o prázdninách s vedením školy, použijte, prosím,...
29.06.2020

Rozdělení dětí do 1.tříd od 1.září

Odkaz se seznamem dětí v jednotlivých 1. třídách. Jsou uvedena pouze evidenční čísla dětí. Autor:...
23.06.2020

Parlament 1. stupně

Od září 2019 působí na naší škole parlament i na 1. stupni, který se dal jméno SOVIČKY. Parlament se...
18.06.2020

Harmonogram vydávání vysvědčení

Na tomto odkazu je harmonogram vydávání vysvědčení pro všechny třídy v dalším týdnu. Při...
16.06.2020

Vracení peněz za vodácký kurz

Žáci, kteří byli přihlášeni na vodácký kurz a platili zálohu 1000Kč a nebo plnou cenu výjezdu, dostanou...

15.06.2020 - Způsob klasifikace v tomto pololetí


Informace o provedení klasifikace v tomto pololetí.Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 proběhne v souladu s vyhláškou 211/2020 Sb., ze dne 27. 4. 2020.

Při hodnocení budou dodržována tato interní pravidla:
a) má-li učitel dostatek podkladů z období, kdy probíhala řádná výuka, vychází primárně z těchto podkladů,
b) podpůrně přihlédnout k výsledkům vzdělávání na dálku, pokud měl žák pro takové vzdělávání vytvořeny podmínky,
c) podpůrně přihlédnout k plnění úkolů zadávaných alternativní cestou - emaily, vyzvednutí ve vrátnici, ..., dobrovolné iniciativy - referáty, výpisky, prezentace, ...,
d) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

Máme ve škole žáky, kteří při vzdálené výuce nepracují. Ani po výzvách rodičům. Snažíme se s rodiči vždy domluvit, ale k domluvě jsou potřeba dvě strany. U některých rodin jsme přistoupili k tomu, že dětem necháváme písemnou práci v recepci školy a děti si ji nevyzvednou. Naše hodnocení žáka je potom negativní.

Odkaz na vyhlášku MŠMT ke klasifikaci v tomto pololetí.

Autor: Pavel Herold

 

 


Copyright © 2010-2020  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet