Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

29.06.2020

Prázdninový režim ředitelny

Pokud rodiče nebo někdo jiný potřebují něco projednat o prázdninách s vedením školy, použijte, prosím,...
29.06.2020

Rozdělení dětí do 1.tříd od 1.září

Odkaz se seznamem dětí v jednotlivých 1. třídách. Jsou uvedena pouze evidenční čísla dětí. Autor:...
23.06.2020

Parlament 1. stupně

Od září 2019 působí na naší škole parlament i na 1. stupni, který se dal jméno SOVIČKY. Parlament se...
18.06.2020

Harmonogram vydávání vysvědčení

Na tomto odkazu je harmonogram vydávání vysvědčení pro všechny třídy v dalším týdnu. Při...
16.06.2020

Vracení peněz za vodácký kurz

Žáci, kteří byli přihlášeni na vodácký kurz a platili zálohu 1000Kč a nebo plnou cenu výjezdu, dostanou...

13.03.2011 - Zápis do mateřské školy - kriteria


Zápis do mateřské školy pro školní rok 2011/2012 proběhne ve dnech 31. března a 1. dubna (čtvrtek a pátek). Zápis proběhne v budově MŠ v Preislerově ulici. Čas 14.00 - 17.00 -  ve 2. třídě Medvídků - levá část budovy, přízemí. Nezapomeňte s sebou rodný list dítěte a potvrzení o trvalém bydlišti v Berouně. Uspokojíme bohužel velmi málo zájemců, protože do základní školy odchází minimum dětí.

Kritéria a pravidla pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2011/2012

Pro všechna kriteria platí, že přednost mají děti, které se budou vzdělávat formou celodenní docházky!

Pro všechna kriteria platí, že přednost mají děti, které dovrší do 31. srpna kalendářního roku zápisu 3 roky.

Děti do MŠ budou přijímány v tomto pořadí:

1) děti v posledním roce před zahájením školní docházky nebo s povoleným odkladem školní docházky s trvalým bydlištěm v Berouně,

2) děti zaměstnaných rodičů nebo s potvrzeným nástupem do zaměstnání s trvalým pobytem v Berouně nebo OSVČ s trvalým pobytem v Berouně dle stáří dítěte s výjimkou případů, kdy je matka na rodičovské dovolené s dalším dítětem.
Děti budou přijímány v pořadí od starších k mladším.

Trvalý pobyt dítěte bude posuzován buď dle předloženého výpisu z evidence obyvatel a nebo dle prokázaného trvalého pobytu jeho zákonného zástupce.

Ředitel školy je oprávněn mimo kriteria posoudit individuální případy, které mohou mít mimořádné důvody, hlavně sociální a zdravotní.

Autor: Pavel Herold

DODATEK:

5.4. - 6.4. úterý,středa,rodiče mají možnost přinést do MŠ žádosti o přijetí dítěte. Časové rozmezí přijímání žádostí: úterý -  v dopoledních hodinách 10:00 - 12:00 hod., středa -  v odpoledních hodinách 15:00 - 17:00 hod.

Dne 18.4. mají rodiče možnost nahlédnout do spisů přijímacího řízení v odpoledních hodinách od 16:00 do 18:00 hod., v prostorách MŠ.


Copyright © 2010-2020  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet