Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

29.06.2020

Prázdninový režim ředitelny

Pokud rodiče nebo někdo jiný potřebují něco projednat o prázdninách s vedením školy, použijte, prosím,...
29.06.2020

Rozdělení dětí do 1.tříd od 1.září

Odkaz se seznamem dětí v jednotlivých 1. třídách. Jsou uvedena pouze evidenční čísla dětí. Autor:...
23.06.2020

Parlament 1. stupně

Od září 2019 působí na naší škole parlament i na 1. stupni, který se dal jméno SOVIČKY. Parlament se...
18.06.2020

Harmonogram vydávání vysvědčení

Na tomto odkazu je harmonogram vydávání vysvědčení pro všechny třídy v dalším týdnu. Při...
16.06.2020

Vracení peněz za vodácký kurz

Žáci, kteří byli přihlášeni na vodácký kurz a platili zálohu 1000Kč a nebo plnou cenu výjezdu, dostanou...

08.06.2011 - Vyhodnocení projektu: Rok s Ferdou


Projekt 2. B „Rok s Ferdou" byl ve školním roce 2010/2011 úspěšně splněn. Žáci perfektně plnili připravené úkoly a účastnili se všech naplánovaných akcí.

 

Jejich přehled:

 

01.10. První projektový den - zavedení Ferdových desek a splnění prvních pracovních listů.

22.10. Podzimní vycházka-hledání, poznávání a sbírání přírodnin, skládání podzimního
skřítka. Plnění úkolů na téma: Podzim.

09.11. Návštěva knihovny s Ferdou. Téma: Ondřej Sekora a jeho kniha Ferda mravenec.

06.12. Mikulášská nadílka v maskách a plnění čertovských úkolů.

25.12. Vánoční besídka - program s Ferdou. Vánoční pohoštění a nadílka.

12.01. Zima s Ferdou. Plnění pracovních listů v hodině prvouky a čtení. Skupinová práce.

02.02. Zdraví: Jak si Ferda a naši žáci správně čistí zuby? Plnění speciálního pracovního listu:
Zdravé zuby. Ukázky správného čištění.

09.02 EVVO: Učíme se třídit odpad. Beseda.

30.03. Bruslíme s Ferdou. Poslední bruslařská dvouhodinovka byla zase s Ferdou. Ferda jako náš maskot se díval, jak se naši žáci naučili krásně bruslit na zimním stadionu.

14.04. Můj den-Sloh. Samostatná práce každého žáka. Vystavené práce jsou ve třídě a na chodbě u naší třídy.

06.05. - 13.05. Škola v přírodě ve Skryjích. Bohatý program švp byl naprosto splněn, Ferda všechny žáky odměnil a pochválil. Program je zkráceně na webu naší školy, v ředitelně nebo u tř. učitelky.

29.06. Představeni pro rodiče: Ferdova škola. Projekt: „Rok s Ferdou", tímto divadelním představením vrcholí. Pásmem plným básniček, písniček a pilných mravenců se Ferda i žáci 2. B rozloučí se školním rokem. Ukáží rodičům, co nového se za tento rok naučili, odnesou si Ferdovy desky na památku a dárky, které si pro ně Ferda připravil.

 

Třídní učitelka: Iva Bartáková


Copyright © 2010-2020  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet