Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

29.06.2020

Prázdninový režim ředitelny

Pokud rodiče nebo někdo jiný potřebují něco projednat o prázdninách s vedením školy, použijte, prosím,...
29.06.2020

Rozdělení dětí do 1.tříd od 1.září

Odkaz se seznamem dětí v jednotlivých 1. třídách. Jsou uvedena pouze evidenční čísla dětí. Autor:...
23.06.2020

Parlament 1. stupně

Od září 2019 působí na naší škole parlament i na 1. stupni, který se dal jméno SOVIČKY. Parlament se...
18.06.2020

Harmonogram vydávání vysvědčení

Na tomto odkazu je harmonogram vydávání vysvědčení pro všechny třídy v dalším týdnu. Při...
16.06.2020

Vracení peněz za vodácký kurz

Žáci, kteří byli přihlášeni na vodácký kurz a platili zálohu 1000Kč a nebo plnou cenu výjezdu, dostanou...

02.09.2011 - Zahájení nového šk. roku v MŠ


Zahájení nového školního roku 2011/2012 v mateřské škole Pohádka, při 2.ZŠ Beroun, Preislerova 1335.

Všechny děti navštěvující naší mateřskou školu jsme do nového školního roku přivítali příjemně stráveným programem „ Dopololedne s Machem a Šebestovou". Jako doprovod a překvapením byl přítomný i pes Jonatán a kouzelné sluchátko. Všechny děti měly možnost se aktivně zapojit do průběhu zajímavého dopoledne a svěřit svá přáníčka do kouzelného sluchátka. Postavy Macha a Šebestové ztvárnily naše paní učitelky a spolu s vytvořeným programem jsme u dětí vzbudily velký zájem a aktivitu. Nechyběla odměna pro děti sladkým pamlskem, šmoulími příběhy na DVD. Společně jsme si zazpívali známou píseň „ My jsme žáci z třetí bé..." a  paní učitelky rozdaly dětem v jednotlivých třídách přivítací pamětní listy.

Co plánujeme pohádkového ještě v měsíci září pro naše děti?

Výlet do Dinoparku v Plzni, nocování v mateřské škole na téma: Rozloučení s létem 2011 a příchod podzimu.

V měsíci září probíhá adaptace nových dětí na nové prostředí v mateřské škole, snažíme se děti začlenit do dětského kolektivu, snadněji získat kolem sebe své kamarády a upevňovat vztahy s paní učitelkami. Budeme rády za podporu a aktivní spolupráci s rodiči.

Kolektiv MŠ

Nedorostová, Havlenová.


Copyright © 2010-2020  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet