Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

20.10.2019

Pišqworky - školní kolo

V pátek 18. 10. 2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v pišqworkách. Žáci osmých a...
20.10.2019

Beseda s Městskou policií Beroun

18. října jsme přivítali pracovníky Městské policie Beroun na besedu se žáky. Velitel Alexandr Scherber a...
18.10.2019

Erasmus Day na naší škole

V rámci evropských dní - Erasmus Days jsme si pro prezentování našeho projektu vybrali čtvrtek 10. 10....
15.10.2019

Florbalový turnaj mladšího žactva

V úterý 15. října se konal florbalový turnaj v Králově Dvoře. Jednalo se o turnaj mladších žáků....
15.10.2019

Florbalový kroužek

V pátek se vždy po vyučování scházejí členové florbalového kroužku a hrají a hrají. Kroužek vede pan...

03.11.2011 - Doplnění "Řádu školní družiny"


Bohužel jsme byli donuceni přidat bod do řádu školní družiny, který je namířen proti rodičům, kteří neprovádějí platbu za školní družinu. Někteří od září dosud nezaplatili.

Má toto znění.

 

Dodatek č. 1 platný od 1. 11.2011
Doplnění bodu 4 - Ustanovení o platbách
Platba za provoz školní družiny se platí do 20. dne v daném měsíci. (t. j. 20. 9., 20. 10. atd.)
Pokud rodiče mají skluz v platbách více než jeden měsíc, budou po 20. dni v dalším měsíci upozorněni. Pokud do 14 dnů nezaplatí, mohou být z družiny jejich děti vyloučeny.

V Berouně 1. 11. 2011

 

Autor: Pavel Herold

 


Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet