Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

29.06.2020

Prázdninový režim ředitelny

Pokud rodiče nebo někdo jiný potřebují něco projednat o prázdninách s vedením školy, použijte, prosím,...
29.06.2020

Rozdělení dětí do 1.tříd od 1.září

Odkaz se seznamem dětí v jednotlivých 1. třídách. Jsou uvedena pouze evidenční čísla dětí. Autor:...
23.06.2020

Parlament 1. stupně

Od září 2019 působí na naší škole parlament i na 1. stupni, který se dal jméno SOVIČKY. Parlament se...
18.06.2020

Harmonogram vydávání vysvědčení

Na tomto odkazu je harmonogram vydávání vysvědčení pro všechny třídy v dalším týdnu. Při...
16.06.2020

Vracení peněz za vodácký kurz

Žáci, kteří byli přihlášeni na vodácký kurz a platili zálohu 1000Kč a nebo plnou cenu výjezdu, dostanou...

02.12.2011 - Hlasování na tř. schůzkách, účast


Vážení rodiče,

dovoluji si Vás seznámit s výsledky hlasování za rodiče do školské rady naší školy. Se sečtením hlasovacích lístků jsme čekali do dnešního dne 2.12., protože někteří jste přišli za třídními učitelkami svých dětí až v tomto týdnu. Rodiče s největším počtem hlasů jsou:

p. Csekei - 205 hlasů

pí Sedlaříková - 204 hlasů

pí Lešuková - 199 hlasů

Tito rodiče by byli ve školské radě jako zástupci rodičů do listopadu 2014.
Pro Vaši informaci za pedeagogické pracovníky školy byly zvoleny paní učitelky Bartáková, Hříbalová a Šimková.
Za zřizovatele město Beroun jsou ve školské radě na naší škole p. Ečer, pí Knollová a pí Stančíková.

Zároveň bych chtěl poděkovat za práci ve školské radě v roli rodičů p. Sýkorovi, p. Haklovi a pí Veselé. Také p. Novému, který byl ve školské radě za zřizovatele a odešel do důchodu.

 

Chtěl bych Vám poděkovat za účast na třídních schůzkách. Dnes jsme účast vyhodnotili a jsme rádi, že se o výsledky prospěchu a chování svých dětí zajímáte. Přišlo Vás 86%.

 

Autor: Pavel Herold

 

 

 


Copyright © 2010-2020  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet