Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

20.10.2019

Pišqworky - školní kolo

V pátek 18. 10. 2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v pišqworkách. Žáci osmých a...
20.10.2019

Beseda s Městskou policií Beroun

18. října jsme přivítali pracovníky Městské policie Beroun na besedu se žáky. Velitel Alexandr Scherber a...
18.10.2019

Erasmus Day na naší škole

V rámci evropských dní - Erasmus Days jsme si pro prezentování našeho projektu vybrali čtvrtek 10. 10....
15.10.2019

Florbalový turnaj mladšího žactva

V úterý 15. října se konal florbalový turnaj v Králově Dvoře. Jednalo se o turnaj mladších žáků....
15.10.2019

Florbalový kroužek

V pátek se vždy po vyučování scházejí členové florbalového kroužku a hrají a hrají. Kroužek vede pan...

06.02.2012 - Projekt Vesmír ve 3. B


Ve středu 1. února proběhla v naší třídě v prvouce projektová hodina s názvem „Výprava do vesmíru". Žáci se rozdělili do osmi pracovních skupin. Každá skupina si vybrala jednu planetu naší Sluneční soustavy a hledala o ní informace v encyklopediích, na internetu, v časopisech, atd. Získané informace žáci třídili, besedovali o nich a vylepovali je na připravenou nástěnku. Projekt byl velmi zajímavý, všem se moc povedl a paní učitelka všechny žáky odměnila pochvalou a velkou jedničkou.

 

Autorka: Mgr. Iva Bartáková

 


Fotogalerie:

Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet