Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

12.09.2019

Voda je život

Přírodovědný kroužek zahájil činnost v tomto školním roce. Zabýváme se nyní neživou přírodou....
09.09.2019

Jazykový kurz angličtiny

JAZYKOVÝ KURZ ANGLIČTINY A PŘÍPRAVA KE CAMBRIGE ZKOUŠKÁM Vážení rodiče, Naše škola nabízí...
07.09.2019

Info k florbalovému kroužku

Pan učitel Vlček připravil informace k zahájení činnosti florbalovéhokroužku pro školní rok 19/20....
05.09.2019

Učitelé na jaz. kurzech léto 2019

  V průběhu letních prázdnin, v rámci programu Erasmus+, čtyři učitelé anglického jazyka - Ing....
02.09.2019

Kroužky na šk. rok 19/20

Byl aktualizován seznam kroužků na školní rok 2019/2020. odkaz + doplnění o kroužek robotiky a...

17.02.2012 - Nové dodatky ve školním řádu MŠ


Vážení rodiče,

byly vypracovány dva dodatky školního řádu. Jeden se týká bezúplatného pobytu dítěte v MŠ v období před nástupem na základní školu. Bezúplatný pobyt je omezen na 12 měsíců  - pobyt dítěte v MŠ při odkladu povinné školní docházky je placený. (Novelizace Školského zákona od 1.1.2012)

Druhý dodatek vznikl na popud některých rodičů, kteří nejsou spokojeni s tím, že do školky po nemoci jsou zařazeny některými rodiči nedoléčené děti, které ohrožují nákazou ostatní zdravé děti ve třídě. Proto učitelky v MŠ vyžadují potvrzení od pediatrů o znovuzařazení již zdravého dítěte do kolektivu třídy.

Děkujeme za pochopení

Školní řád MŠ - úplná verze s dodatky z února 2012.

 

Blanka Nedorostová - vedoucí učitelka MŠ

Pavel Herold - ředitel školy


Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet