Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

20.10.2019

Pišqworky - školní kolo

V pátek 18. 10. 2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v pišqworkách. Žáci osmých a...
20.10.2019

Beseda s Městskou policií Beroun

18. října jsme přivítali pracovníky Městské policie Beroun na besedu se žáky. Velitel Alexandr Scherber a...
18.10.2019

Erasmus Day na naší škole

V rámci evropských dní - Erasmus Days jsme si pro prezentování našeho projektu vybrali čtvrtek 10. 10....
15.10.2019

Florbalový turnaj mladšího žactva

V úterý 15. října se konal florbalový turnaj v Králově Dvoře. Jednalo se o turnaj mladších žáků....
15.10.2019

Florbalový kroužek

V pátek se vždy po vyučování scházejí členové florbalového kroužku a hrají a hrají. Kroužek vede pan...

17.02.2012 - Kriteria přijetí do MŠ - 2012/2013


Kritéria a pravidla pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2012/2013

Pro všechna kriteria platí, že přednost mají děti, které se budou vzdělávat formou celodenní docházky!

Pro všechna kriteria platí, že přednost mají děti, které dovrší do 31. srpna kalendářního roku zápisu 3 roky.

Děti do MŠ budou přijímány v tomto pořadí:

1) děti v posledním roce před zahájením školní docházky nebo s povoleným odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Berouně,

2) děti zaměstnaných rodičů nebo s potvrzeným nástupem do zaměstnání s trvalým pobytem v Berouně nebo OSVČ s trvalým pobytem v Berouně dle stáří dítěte s výjimkou případů, kdy je matka na rodičovské dovolené s dalším dítětem.
Děti budou přijímány v pořadí od starších k mladším.

Trvalý pobyt dítěte bude posuzován buď dle předloženého výpisu z evidence obyvatel nebo dle prokázaného trvalého pobytu jeho zákonného zástupce.

Ředitel školy je oprávněna mimo kriteria posoudit individuální případy, které mohou mít mimořádné důvody, hlavně sociální a zdravotní.

Doporučujeme rodičům jít k zápisu pouze do jedné MŠ, vedení školek se navzájem informuje o přijatých dětech, aby nedošlo k tomu, že jedno dítě bude přijato vícekrát na různé školky a blokovalo by místo dalším dětem.

V naší MŠ bude asi 15 volných míst, přesné číslo závisí na vyřízení odkladu povinné školní docházky u některých dětí.

Autor: Pavel Herold


Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet