Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

19.05.2020

Činnost školních skupin od 25. 5.

Vážení rodiče, v příloze je tabulka, ve které je rozdělení dětí z 1. st. do skupin na dopolední i...
14.05.2020

Informace k nástupu dětí 1. stupně

Na tomto odkazu jsou informace k nástupu dětí 1. stupně do školy a informace ke stravování od 25. května....
05.05.2020

Změna rozvrhu online konzultací

V souvislosti se záhájením konzultací pro 9. třídy, které slouží pro přípravu na přijímací zkoušky na...
04.05.2020

Informace MŠMT - nástup do ZŠ a MŠ

4. května byly zveřejněny pokyny z MŠMT v souvislosti s nástupem dětí do základních škol od 25. května....
28.04.2020

Online rozvrhy konzultací

V sekci VÝUKA je umístěn rozvrh konzultací tříd 2. stupně . Autor: Pavel Herold

17.02.2012 - Kriteria přijetí do MŠ - 2012/2013


Kritéria a pravidla pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2012/2013

Pro všechna kriteria platí, že přednost mají děti, které se budou vzdělávat formou celodenní docházky!

Pro všechna kriteria platí, že přednost mají děti, které dovrší do 31. srpna kalendářního roku zápisu 3 roky.

Děti do MŠ budou přijímány v tomto pořadí:

1) děti v posledním roce před zahájením školní docházky nebo s povoleným odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Berouně,

2) děti zaměstnaných rodičů nebo s potvrzeným nástupem do zaměstnání s trvalým pobytem v Berouně nebo OSVČ s trvalým pobytem v Berouně dle stáří dítěte s výjimkou případů, kdy je matka na rodičovské dovolené s dalším dítětem.
Děti budou přijímány v pořadí od starších k mladším.

Trvalý pobyt dítěte bude posuzován buď dle předloženého výpisu z evidence obyvatel nebo dle prokázaného trvalého pobytu jeho zákonného zástupce.

Ředitel školy je oprávněna mimo kriteria posoudit individuální případy, které mohou mít mimořádné důvody, hlavně sociální a zdravotní.

Doporučujeme rodičům jít k zápisu pouze do jedné MŠ, vedení školek se navzájem informuje o přijatých dětech, aby nedošlo k tomu, že jedno dítě bude přijato vícekrát na různé školky a blokovalo by místo dalším dětem.

V naší MŠ bude asi 15 volných míst, přesné číslo závisí na vyřízení odkladu povinné školní docházky u některých dětí.

Autor: Pavel Herold


Copyright © 2010-2020  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet