Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

20.10.2019

Pišqworky - školní kolo

V pátek 18. 10. 2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v pišqworkách. Žáci osmých a...
20.10.2019

Beseda s Městskou policií Beroun

18. října jsme přivítali pracovníky Městské policie Beroun na besedu se žáky. Velitel Alexandr Scherber a...
18.10.2019

Erasmus Day na naší škole

V rámci evropských dní - Erasmus Days jsme si pro prezentování našeho projektu vybrali čtvrtek 10. 10....
15.10.2019

Florbalový turnaj mladšího žactva

V úterý 15. října se konal florbalový turnaj v Králově Dvoře. Jednalo se o turnaj mladších žáků....
15.10.2019

Florbalový kroužek

V pátek se vždy po vyučování scházejí členové florbalového kroužku a hrají a hrají. Kroužek vede pan...

16.04.2012 - Den Země


Den Země si lidé připomínají na celé planetě 22. dubna. To je ale neděle a naše škola si rozhodla tento den "D" akcemi připomenout 16. dubna. Všechny třídy absolvovaly program přizpůsobený svému věku a od stavění "chaloupek" na Městské Hoře, přes orientaci v terénu či návštěvu vodní elektrárny na Berounce, Technických služeb, čističky odpadních vod a dalších míst v našem městě či jeho okolí se nějak se snažily reagovat na podněty kolem sebe a uvědomit si svoji roli při zachování nebo dokonce vylepšení našeho živostního prostředí. Žáci devátých tříd nasbírali ve škole i v jejím okolí pytle odpadků a naplnili jimi všechny kontejnery, které škola k dispozici měla. Počasí přálo a bylo by určitě hezké, kdyby prostředí ve škole i kolem ní bylo stále čisté jako po této akci.

Autor: Pavel Herold

Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet