Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

20.10.2019

Pišqworky - školní kolo

V pátek 18. 10. 2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v pišqworkách. Žáci osmých a...
20.10.2019

Beseda s Městskou policií Beroun

18. října jsme přivítali pracovníky Městské policie Beroun na besedu se žáky. Velitel Alexandr Scherber a...
18.10.2019

Erasmus Day na naší škole

V rámci evropských dní - Erasmus Days jsme si pro prezentování našeho projektu vybrali čtvrtek 10. 10....
15.10.2019

Florbalový turnaj mladšího žactva

V úterý 15. října se konal florbalový turnaj v Králově Dvoře. Jednalo se o turnaj mladších žáků....
15.10.2019

Florbalový kroužek

V pátek se vždy po vyučování scházejí členové florbalového kroužku a hrají a hrají. Kroužek vede pan...

18.04.2012 - Termíny - přijetí do MŠ


Voláte do školy ptáte se na termíny související s přijetím Vašich dětí do mateřské školy od září 2012.

Zajímat Vás mohou tyto termíny:

19. a 20. 4.  - odevzdání potvrzených příhlášek zpět do MŠ

2. 5.  - možnost nahlédnutí do spisu /16.00 - 18.00/

Poté bude provedeno vyhodnocení zápisu pro další školní rok a rodiče budou vyrozuměni. Přijaté děti budou dle přidělených čísel zveřejněny na webu školy, rodiče nepřijatých dětí dostanou písemné rozdnutí o nepřijetí do mateřské školy.

Do naší MŠ se přihlásilo 45 dětí, volných míst máme 15.

Vedení ZŠ a MŠ

 


Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet