Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

20.10.2019

Pišqworky - školní kolo

V pátek 18. 10. 2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v pišqworkách. Žáci osmých a...
20.10.2019

Beseda s Městskou policií Beroun

18. října jsme přivítali pracovníky Městské policie Beroun na besedu se žáky. Velitel Alexandr Scherber a...
18.10.2019

Erasmus Day na naší škole

V rámci evropských dní - Erasmus Days jsme si pro prezentování našeho projektu vybrali čtvrtek 10. 10....
15.10.2019

Florbalový turnaj mladšího žactva

V úterý 15. října se konal florbalový turnaj v Králově Dvoře. Jednalo se o turnaj mladších žáků....
15.10.2019

Florbalový kroužek

V pátek se vždy po vyučování scházejí členové florbalového kroužku a hrají a hrají. Kroužek vede pan...

17.05.2012 - Talent 2012


Dne 16. května 2012 jsme byli pozváni do Městské galerie Beroun na zahájení výstavy dětských výtvarných prací základních škol v Berouně.  Výstavu slavnostně zahájila starostka města ing. Šárka Enderlová. Porota vybrala mnoho krásných obrázků, ale i prostorových prací a ocenila je diplomy. Velkou radost máme i z našich žáků. Lukáš Drda byl oceněn diplomem za kresbu města, kroužek keramiky pod vedením paní učitelky Pinkasové si odnesl čestné uznání za soupravu keramických váz a žáci 9. tříd (skupina žáků - volitelný předmět - užité výtvarné umění) dostali také čestné uznání za sadu květů, vyrobených z plastových lahví. Všem žákům moc blahopřejeme.

Autor: Pavel Herold


Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet