Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

06.08.2019

Letní soustředění biatlonu

Na škole působí biatlonový kroužek a 15 kluků a holek se momentálně připravuje na podzimní závody v...
25.07.2019

Informační dopis ke šk. roku 19/20

Informační dopis k novému školnímu roku bude rozeslán rodičům po 15. 8. 2019. Pavel Herold
25.07.2019

Příměstský tábor 2019

V červenci proběhl ve škole a hlavně na školních sportovištích, ale i ve městě, příměstský tábor....
03.07.2019

Poslední akce tanečního kroužku

Na naší škole působí i kroužek břišních tanců. V posledním týdnu pod vedením paní učitelky...
03.07.2019

Návštěva muzea v Barnau

Kousek za naší hranicí s Bavorskem je jedna zajímavost. https://www.geschichtspark.de/cs/ Byli jsme jako...

15.08.2012 - Nové zprávy z MŠ


Nové zprávy z naší školky pro školní rok 2012/13

Od 3.9.2012 začíná nový školní rok. V tomto týdnu přivítá všechny děti v mateřské škole známá pohádková bytost! POZOR - PŘEKVAPENÍ!!!

Naše školka má stále čtyři třídy, ale jsou nyní vedeny pouze pod jmény - Broučci, Medvídci, Šmoulíci a Dráčci. Šmoulíci a Dráčci jsou přípravné třídy pro předškolní děti, které budou  v září 2013 nastupovat na ZŠ. Tyto děti, neplatí školné, výjimkou jsou děti s odloženou školní docházkou. Školné  pro tento školní rok je stanoveno 600 Kč měsíčně, platby zasílejte na účet 2.ZŠ a MŠ, který je uveden na informativní nástěnce pro rodiče v přízemí, obou vchodech MŠ. Stravovací firma Eurest  nese nový název Scolarest , vedoucím stravování je p. Ondřej Richter. Stravné nadále poukazujte na jejich účet, který je též uveden na informativní nástěnce. Nově přijaté děti obdrží v MŠ přihlášky ke stravování.

Na informativních nástěnkách budete mít seznam věcí, které budou děti do školky potřebovat. Během měsíce září plánujeme nocování ve školce, pohádkové představení nebo výlet, dle možností a adaptace dětí na nové třídy.

V měsíci září probíhá adaptace nově přijatých dětí na nové prostředí, dětský kolektiv a učitelky, proto rodiče mají možnost konzultace s třídními učitelkami a řídícím pedagogem. Dne 13.9.2012 se budou konat  třídní schůzky s rodiči , účast všech rodičů je nutností!!! Zájmová aktivita začne od měsíce října, nábor se bude konat od 17.9. do 21.9.2012. Do zájmových kroužků budou vybírány děti starší 4 let, přednost mají předškoláci. Kroužky mají omezený počet míst.

Ve spolupráci se SRPŠ budou mít rodiče během školního roku možnost soukromé konzultace s učitelkami ohledně dětí , dle stanovených odpoledních hodin.

RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ, NEZAPOMEŇTE 3.9.2012 přinést s sebou EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE s potvrzením pediatra o současném zdravotním stavu dítěte a jeho záznamech o řádném očkování, dále pak osobní věci dětí, o kterých jste byli již informováni na naší společné schůzce.

V tomto novém školním roce nastala změna v pedagogickém obsazení, na místo učitelky Jaroslavy Jonášové nastoupila nová učitelka Michaela Karkošová, která bude působit ve třídě Medvídků. Všechny se těšíme na společně prožívané chvíle s dětmi a dobrou spolupráci s rodiči!

Kolektiv MŠ Pohádka.


Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet