Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

09.12.2019

Rocková krabička

Hudební pořad s tímto názvem vysvětlil dětem základy moderní hudby. Prošli jsme popem a rockem....
08.12.2019

Berounská vzduchovka 2019 - 2. kolo

8. prosince proběhlo za podpory Města Beroun druhé kolo Berounské vzduchovky. V tělocvičně 2. ZŠ a MŠ si...
08.12.2019

Předvánoční procházka družiny

Děti z družiny se prošly předvánočním Berounem a fotografie ukáží atmosféru na berounském náměstí....
08.12.2019

Družba s Realschule v Norimberku

Naše škola navazuje partnerství s norimberskou Realschule V pátek 6. 12. jsme v naší škole přivítali...
08.12.2019

Mikuláš, čerti a andělé

5. prosince se děti těšily do školy na různá překvapení, která je čekala. Žáci 9. A připravili pro...

15.08.2012 - Nové zprávy z MŠ


Nové zprávy z naší školky pro školní rok 2012/13

Od 3.9.2012 začíná nový školní rok. V tomto týdnu přivítá všechny děti v mateřské škole známá pohádková bytost! POZOR - PŘEKVAPENÍ!!!

Naše školka má stále čtyři třídy, ale jsou nyní vedeny pouze pod jmény - Broučci, Medvídci, Šmoulíci a Dráčci. Šmoulíci a Dráčci jsou přípravné třídy pro předškolní děti, které budou  v září 2013 nastupovat na ZŠ. Tyto děti, neplatí školné, výjimkou jsou děti s odloženou školní docházkou. Školné  pro tento školní rok je stanoveno 600 Kč měsíčně, platby zasílejte na účet 2.ZŠ a MŠ, který je uveden na informativní nástěnce pro rodiče v přízemí, obou vchodech MŠ. Stravovací firma Eurest  nese nový název Scolarest , vedoucím stravování je p. Ondřej Richter. Stravné nadále poukazujte na jejich účet, který je též uveden na informativní nástěnce. Nově přijaté děti obdrží v MŠ přihlášky ke stravování.

Na informativních nástěnkách budete mít seznam věcí, které budou děti do školky potřebovat. Během měsíce září plánujeme nocování ve školce, pohádkové představení nebo výlet, dle možností a adaptace dětí na nové třídy.

V měsíci září probíhá adaptace nově přijatých dětí na nové prostředí, dětský kolektiv a učitelky, proto rodiče mají možnost konzultace s třídními učitelkami a řídícím pedagogem. Dne 13.9.2012 se budou konat  třídní schůzky s rodiči , účast všech rodičů je nutností!!! Zájmová aktivita začne od měsíce října, nábor se bude konat od 17.9. do 21.9.2012. Do zájmových kroužků budou vybírány děti starší 4 let, přednost mají předškoláci. Kroužky mají omezený počet míst.

Ve spolupráci se SRPŠ budou mít rodiče během školního roku možnost soukromé konzultace s učitelkami ohledně dětí , dle stanovených odpoledních hodin.

RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ, NEZAPOMEŇTE 3.9.2012 přinést s sebou EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE s potvrzením pediatra o současném zdravotním stavu dítěte a jeho záznamech o řádném očkování, dále pak osobní věci dětí, o kterých jste byli již informováni na naší společné schůzce.

V tomto novém školním roce nastala změna v pedagogickém obsazení, na místo učitelky Jaroslavy Jonášové nastoupila nová učitelka Michaela Karkošová, která bude působit ve třídě Medvídků. Všechny se těšíme na společně prožívané chvíle s dětmi a dobrou spolupráci s rodiči!

Kolektiv MŠ Pohádka.


Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet