Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

20.10.2019

Pišqworky - školní kolo

V pátek 18. 10. 2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v pišqworkách. Žáci osmých a...
20.10.2019

Beseda s Městskou policií Beroun

18. října jsme přivítali pracovníky Městské policie Beroun na besedu se žáky. Velitel Alexandr Scherber a...
18.10.2019

Erasmus Day na naší škole

V rámci evropských dní - Erasmus Days jsme si pro prezentování našeho projektu vybrali čtvrtek 10. 10....
15.10.2019

Florbalový turnaj mladšího žactva

V úterý 15. října se konal florbalový turnaj v Králově Dvoře. Jednalo se o turnaj mladších žáků....
15.10.2019

Florbalový kroužek

V pátek se vždy po vyučování scházejí členové florbalového kroužku a hrají a hrají. Kroužek vede pan...

15.08.2012 - Nové zprávy z MŠ


Nové zprávy z naší školky pro školní rok 2012/13

Od 3.9.2012 začíná nový školní rok. V tomto týdnu přivítá všechny děti v mateřské škole známá pohádková bytost! POZOR - PŘEKVAPENÍ!!!

Naše školka má stále čtyři třídy, ale jsou nyní vedeny pouze pod jmény - Broučci, Medvídci, Šmoulíci a Dráčci. Šmoulíci a Dráčci jsou přípravné třídy pro předškolní děti, které budou  v září 2013 nastupovat na ZŠ. Tyto děti, neplatí školné, výjimkou jsou děti s odloženou školní docházkou. Školné  pro tento školní rok je stanoveno 600 Kč měsíčně, platby zasílejte na účet 2.ZŠ a MŠ, který je uveden na informativní nástěnce pro rodiče v přízemí, obou vchodech MŠ. Stravovací firma Eurest  nese nový název Scolarest , vedoucím stravování je p. Ondřej Richter. Stravné nadále poukazujte na jejich účet, který je též uveden na informativní nástěnce. Nově přijaté děti obdrží v MŠ přihlášky ke stravování.

Na informativních nástěnkách budete mít seznam věcí, které budou děti do školky potřebovat. Během měsíce září plánujeme nocování ve školce, pohádkové představení nebo výlet, dle možností a adaptace dětí na nové třídy.

V měsíci září probíhá adaptace nově přijatých dětí na nové prostředí, dětský kolektiv a učitelky, proto rodiče mají možnost konzultace s třídními učitelkami a řídícím pedagogem. Dne 13.9.2012 se budou konat  třídní schůzky s rodiči , účast všech rodičů je nutností!!! Zájmová aktivita začne od měsíce října, nábor se bude konat od 17.9. do 21.9.2012. Do zájmových kroužků budou vybírány děti starší 4 let, přednost mají předškoláci. Kroužky mají omezený počet míst.

Ve spolupráci se SRPŠ budou mít rodiče během školního roku možnost soukromé konzultace s učitelkami ohledně dětí , dle stanovených odpoledních hodin.

RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ, NEZAPOMEŇTE 3.9.2012 přinést s sebou EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE s potvrzením pediatra o současném zdravotním stavu dítěte a jeho záznamech o řádném očkování, dále pak osobní věci dětí, o kterých jste byli již informováni na naší společné schůzce.

V tomto novém školním roce nastala změna v pedagogickém obsazení, na místo učitelky Jaroslavy Jonášové nastoupila nová učitelka Michaela Karkošová, která bude působit ve třídě Medvídků. Všechny se těšíme na společně prožívané chvíle s dětmi a dobrou spolupráci s rodiči!

Kolektiv MŠ Pohádka.


Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet