Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

29.06.2020

Prázdninový režim ředitelny

Pokud rodiče nebo někdo jiný potřebují něco projednat o prázdninách s vedením školy, použijte, prosím,...
29.06.2020

Rozdělení dětí do 1.tříd od 1.září

Odkaz se seznamem dětí v jednotlivých 1. třídách. Jsou uvedena pouze evidenční čísla dětí. Autor:...
23.06.2020

Parlament 1. stupně

Od září 2019 působí na naší škole parlament i na 1. stupni, který se dal jméno SOVIČKY. Parlament se...
18.06.2020

Harmonogram vydávání vysvědčení

Na tomto odkazu je harmonogram vydávání vysvědčení pro všechny třídy v dalším týdnu. Při...
16.06.2020

Vracení peněz za vodácký kurz

Žáci, kteří byli přihlášeni na vodácký kurz a platili zálohu 1000Kč a nebo plnou cenu výjezdu, dostanou...

15.08.2012 - Nové zprávy z MŠ


Nové zprávy z naší školky pro školní rok 2012/13

Od 3.9.2012 začíná nový školní rok. V tomto týdnu přivítá všechny děti v mateřské škole známá pohádková bytost! POZOR - PŘEKVAPENÍ!!!

Naše školka má stále čtyři třídy, ale jsou nyní vedeny pouze pod jmény - Broučci, Medvídci, Šmoulíci a Dráčci. Šmoulíci a Dráčci jsou přípravné třídy pro předškolní děti, které budou  v září 2013 nastupovat na ZŠ. Tyto děti, neplatí školné, výjimkou jsou děti s odloženou školní docházkou. Školné  pro tento školní rok je stanoveno 600 Kč měsíčně, platby zasílejte na účet 2.ZŠ a MŠ, který je uveden na informativní nástěnce pro rodiče v přízemí, obou vchodech MŠ. Stravovací firma Eurest  nese nový název Scolarest , vedoucím stravování je p. Ondřej Richter. Stravné nadále poukazujte na jejich účet, který je též uveden na informativní nástěnce. Nově přijaté děti obdrží v MŠ přihlášky ke stravování.

Na informativních nástěnkách budete mít seznam věcí, které budou děti do školky potřebovat. Během měsíce září plánujeme nocování ve školce, pohádkové představení nebo výlet, dle možností a adaptace dětí na nové třídy.

V měsíci září probíhá adaptace nově přijatých dětí na nové prostředí, dětský kolektiv a učitelky, proto rodiče mají možnost konzultace s třídními učitelkami a řídícím pedagogem. Dne 13.9.2012 se budou konat  třídní schůzky s rodiči , účast všech rodičů je nutností!!! Zájmová aktivita začne od měsíce října, nábor se bude konat od 17.9. do 21.9.2012. Do zájmových kroužků budou vybírány děti starší 4 let, přednost mají předškoláci. Kroužky mají omezený počet míst.

Ve spolupráci se SRPŠ budou mít rodiče během školního roku možnost soukromé konzultace s učitelkami ohledně dětí , dle stanovených odpoledních hodin.

RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ, NEZAPOMEŇTE 3.9.2012 přinést s sebou EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE s potvrzením pediatra o současném zdravotním stavu dítěte a jeho záznamech o řádném očkování, dále pak osobní věci dětí, o kterých jste byli již informováni na naší společné schůzce.

V tomto novém školním roce nastala změna v pedagogickém obsazení, na místo učitelky Jaroslavy Jonášové nastoupila nová učitelka Michaela Karkošová, která bude působit ve třídě Medvídků. Všechny se těšíme na společně prožívané chvíle s dětmi a dobrou spolupráci s rodiči!

Kolektiv MŠ Pohádka.


Copyright © 2010-2020  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet