Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

20.10.2019

Pišqworky - školní kolo

V pátek 18. 10. 2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v pišqworkách. Žáci osmých a...
20.10.2019

Beseda s Městskou policií Beroun

18. října jsme přivítali pracovníky Městské policie Beroun na besedu se žáky. Velitel Alexandr Scherber a...
18.10.2019

Erasmus Day na naší škole

V rámci evropských dní - Erasmus Days jsme si pro prezentování našeho projektu vybrali čtvrtek 10. 10....
15.10.2019

Florbalový turnaj mladšího žactva

V úterý 15. října se konal florbalový turnaj v Králově Dvoře. Jednalo se o turnaj mladších žáků....
15.10.2019

Florbalový kroužek

V pátek se vždy po vyučování scházejí členové florbalového kroužku a hrají a hrají. Kroužek vede pan...

24.09.2012 - Zážitkový kurz GO pro žáky 6. tříd


Zážitkové kurzy „GO" naše škola pořádá od roku 1999. V letošním roce se kurz" GO" konal ve dnech 17. - 20. září v Račím hradě v Jesenici u Rakovníka. Kurzu se zúčastnilo 40 žáků šestých tříd se svými třídními učitelkami.  Program vedli Jiří Sixta a Vladimír Mezník s pomocí osmi žáků z devátých tříd. Cílem kurzu je rozvíjet sociální a komunikační dovednosti žáků, jejich schopnost spolupracovat v týmu, posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru, pomoci některým žákům začlenit se do nového kolektivu nebo nastartovat změny v jejich chování, vytvořit dobré podmínky pro budování dobrých vztahů ve třídě a zlepšit vztahy mezi žáky v rámci ročníku. O úspěšnosti kurzu svědčí písemná hodnocení účastníků:

  • „Moc jsem si kurz užil."
  • „GO kurz je to nejlepší, co jsem zažila. Seznámila jsem se slidmi ze sousední třídy a také jsem poznala lépe svou třídu."
  • „Překvapilo mě, kolik mám ve třídě kamarádů, kteří mi pomohou, když to potřebuju."
  • „Na kurz GO bych ráda jela znovu."
  • „Zjistil jsem, že je lepší spolupracovat, než hrát sám za sebe."
  • „Překvapilo mě, že se někteří kluci na kurzu chovali lépe než ve škole."
  • „Kurz GO mě velice bavil."

Kurzy „GO" jsou nejvýznamnějším prvkem preventivního programu školy zejména v oblasti prevence projevů agresivity, násilí a šikany. Mají pozitivní vliv na vztahy mezi žáky, vytvářejí dobré podmínky pro budování atmosféry důvěry mezi žáky i mezi žáky a učiteli, výrazně ovlivňují klima třídy i školy. V červnu vyjedou žáci sedmých tříd na navazující kurz „GO II".

Mgr. Jiří Sixta, školní metodik prevence


Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet