Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

06.08.2019

Letní soustředění biatlonu

Na škole působí biatlonový kroužek a 15 kluků a holek se momentálně připravuje na podzimní závody v...
25.07.2019

Informační dopis ke šk. roku 19/20

Informační dopis k novému školnímu roku bude rozeslán rodičům po 15. 8. 2019. Pavel Herold
25.07.2019

Příměstský tábor 2019

V červenci proběhl ve škole a hlavně na školních sportovištích, ale i ve městě, příměstský tábor....
03.07.2019

Poslední akce tanečního kroužku

Na naší škole působí i kroužek břišních tanců. V posledním týdnu pod vedením paní učitelky...
03.07.2019

Návštěva muzea v Barnau

Kousek za naší hranicí s Bavorskem je jedna zajímavost. https://www.geschichtspark.de/cs/ Byli jsme jako...

24.09.2012 - Zážitkový kurz GO pro žáky 6. tříd


Zážitkové kurzy „GO" naše škola pořádá od roku 1999. V letošním roce se kurz" GO" konal ve dnech 17. - 20. září v Račím hradě v Jesenici u Rakovníka. Kurzu se zúčastnilo 40 žáků šestých tříd se svými třídními učitelkami.  Program vedli Jiří Sixta a Vladimír Mezník s pomocí osmi žáků z devátých tříd. Cílem kurzu je rozvíjet sociální a komunikační dovednosti žáků, jejich schopnost spolupracovat v týmu, posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru, pomoci některým žákům začlenit se do nového kolektivu nebo nastartovat změny v jejich chování, vytvořit dobré podmínky pro budování dobrých vztahů ve třídě a zlepšit vztahy mezi žáky v rámci ročníku. O úspěšnosti kurzu svědčí písemná hodnocení účastníků:

  • „Moc jsem si kurz užil."
  • „GO kurz je to nejlepší, co jsem zažila. Seznámila jsem se slidmi ze sousední třídy a také jsem poznala lépe svou třídu."
  • „Překvapilo mě, kolik mám ve třídě kamarádů, kteří mi pomohou, když to potřebuju."
  • „Na kurz GO bych ráda jela znovu."
  • „Zjistil jsem, že je lepší spolupracovat, než hrát sám za sebe."
  • „Překvapilo mě, že se někteří kluci na kurzu chovali lépe než ve škole."
  • „Kurz GO mě velice bavil."

Kurzy „GO" jsou nejvýznamnějším prvkem preventivního programu školy zejména v oblasti prevence projevů agresivity, násilí a šikany. Mají pozitivní vliv na vztahy mezi žáky, vytvářejí dobré podmínky pro budování atmosféry důvěry mezi žáky i mezi žáky a učiteli, výrazně ovlivňují klima třídy i školy. V červnu vyjedou žáci sedmých tříd na navazující kurz „GO II".

Mgr. Jiří Sixta, školní metodik prevence


Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet