Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

20.10.2019

Pišqworky - školní kolo

V pátek 18. 10. 2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v pišqworkách. Žáci osmých a...
20.10.2019

Beseda s Městskou policií Beroun

18. října jsme přivítali pracovníky Městské policie Beroun na besedu se žáky. Velitel Alexandr Scherber a...
18.10.2019

Erasmus Day na naší škole

V rámci evropských dní - Erasmus Days jsme si pro prezentování našeho projektu vybrali čtvrtek 10. 10....
15.10.2019

Florbalový turnaj mladšího žactva

V úterý 15. října se konal florbalový turnaj v Králově Dvoře. Jednalo se o turnaj mladších žáků....
15.10.2019

Florbalový kroužek

V pátek se vždy po vyučování scházejí členové florbalového kroužku a hrají a hrají. Kroužek vede pan...

21.12.2012 - Přání prvňáčků


Dnešek se moc neučilo, teda vlastně vůbec a děti se připravovaly na Vánoce. Přišly nám také popřát do ředitelny děti z první třídy se svojí třídní učitelkou. Přinesly pečivo, jednohubky a jiné dobroty od svých rodičů a krásně dětsky nám popřály pěkné a klidné Vánoce. Byli všichni moc prima. Děkujeme jim i jejich rodičům, že je tak "vybavili" na poslední předvánoční den ve škole. Takhle nám děti popřály a nabídly dobroty.

Autor: Pavel Herold


Fotogalerie:

  • Přání od dětí
  • Byli prííííííííííííma.
Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet