Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

20.10.2019

Pišqworky - školní kolo

V pátek 18. 10. 2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v pišqworkách. Žáci osmých a...
20.10.2019

Beseda s Městskou policií Beroun

18. října jsme přivítali pracovníky Městské policie Beroun na besedu se žáky. Velitel Alexandr Scherber a...
18.10.2019

Erasmus Day na naší škole

V rámci evropských dní - Erasmus Days jsme si pro prezentování našeho projektu vybrali čtvrtek 10. 10....
15.10.2019

Florbalový turnaj mladšího žactva

V úterý 15. října se konal florbalový turnaj v Králově Dvoře. Jednalo se o turnaj mladších žáků....
15.10.2019

Florbalový kroužek

V pátek se vždy po vyučování scházejí členové florbalového kroužku a hrají a hrají. Kroužek vede pan...

09.01.2013 - Lednové zprávičky z MŠ


Lednové zprávičky z naší školičky:

  • - Od ledna opět pravidelně navštěvujeme solnou jeskyni v Králově Dvoře, pouze za nepříznivého počasí se návštěva neuskuteční.

 

  • - 4.1.2013 si třída Medvídků vyrazila průvodem „TŘÍ KRÁLŮ" do okolí školky. Kašpara, Melichara a Baltazara ztvárnily děti. Masky si vyrobily za pomoci p. učitelky. Děti vzbudily vulicích obdiv. Též vtento den MŠ navštívilo plzeňské hrané divadlo.

 

  • - Od 7.1.2013 začínají zájmové kroužky po vánoční pauze.

 

  • - Každý pátek mají děti možnost cvičení v tělocvičně ZŠ, kterou navštěvují se svými učitelkami. Prostor tělocvičny umožňuje dětem velké množství pohybových aktivit.

 

  • - Návštěva ZŠ dne 14.1.2013/pondělí... Děti, které nastoupí v září 2013 do 1. třídy ZŠ, navštíví zdejší základní školu (1.třídu). Proběhne seznámení sprostředím školy, tříd, p. učitelkami, zapojení do vyučovací hodiny. Prosíme rodiče, aby tyto děti přivedli do školky nejpozději do 8:00 hodin. Děkujeme.

 

  • - 18. a 19.1.2013 probíhá zápis dětí do 1. tříd základních škol.

 

  • - Vyšetření zraku dne 21.1.2013 - objednané děti. Do 18. 1. vybíráme 150 Kč za vyšetření.

 

  • - Divadlo Lampion Kladno dne 28.1./pondělí: Zájezd na představení „Mach a Šebestová" je určeno pro starší děti od 5-ti let. Bližší informace na nástěnkách v MŠ. Prosíme rodiče, aby tyto děti přivedli do školky nejpozději do 7:30 hodin. Děkujeme.

 

  • - V únoru se budou naše děti sp. učitelkami připravovat na veselý masopustní průvod, který vyrazí do okolí školky.

 

Za MŠ Blanka Nedorostová a kolektiv


Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet