Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

29.06.2020

Prázdninový režim ředitelny

Pokud rodiče nebo někdo jiný potřebují něco projednat o prázdninách s vedením školy, použijte, prosím,...
29.06.2020

Rozdělení dětí do 1.tříd od 1.září

Odkaz se seznamem dětí v jednotlivých 1. třídách. Jsou uvedena pouze evidenční čísla dětí. Autor:...
23.06.2020

Parlament 1. stupně

Od září 2019 působí na naší škole parlament i na 1. stupni, který se dal jméno SOVIČKY. Parlament se...
18.06.2020

Harmonogram vydávání vysvědčení

Na tomto odkazu je harmonogram vydávání vysvědčení pro všechny třídy v dalším týdnu. Při...
16.06.2020

Vracení peněz za vodácký kurz

Žáci, kteří byli přihlášeni na vodácký kurz a platili zálohu 1000Kč a nebo plnou cenu výjezdu, dostanou...

21.01.2013 - Zápis do MŠ


Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2013/2014

 

1. Hlavní kritéria pro přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2013/14:

a/ trvalé bydliště v Berouně

b/ zpravidla jsou přijímány děti od 3 do 6 let

c/ přednostně jsou přijímány děti, které budou ve školním roce 2014/15 nastupovat do 1. tříd ZŠ

d/ přednostně budou přijímány děti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni, nebo matka nastupuje po mateřské dovolené do zaměstnání

2. Všeobecné informace:

Termín zápisu: 21. a 22.3.2013 (čtvrtek,pátek)

Kde: budova mateřské školy, přízemí - levý vchod MŠ, třída Medvídci

Čas: oba dny od 14 do 17 hodin

Přítomnost  u zápisu: zákonný zástupce přihlašovaného dítěte spolu s přihlašovaným dítětem

S sebou: záznam o trvalém pobytu v Berouně/OP nebo potvrzení z MÚ Beroun/, rodný list dítěte

Informační plakáty a tiskopisy o konání zápisu budou umístěny na viditelných místech budovy. Seznam věcí, které budou přijaté děti do MŠ potřebovat, rodiče obdrží na společné schůzce s vedoucím pedagogem MŠ dne 13.6.2013, v budově MŠ, třída Medvídci, od 15,30 hodin.

3. Průběh zápisu:

Zápis se koná v levé části budovy MŠ, v přízemí, třída Medvídci. Rodiče postupují do tříd v pořadí, jak do MŠ přišli. Při zápisu mají rodiče spolu s dětmi možnost poznat prostředí naší školky a třídy, učitelka, která se návštěvníků ujme, ochotně poskytne požadované informace rodičům ohledně provozu a chodu MŠ. Rodiče při zápisu vyplní dané tiskopisy - Zápisní list, který ponechají v MŠ, Přihlášku dítěte do MŠ - rodiče vyplní doma a nechají potvrdit pediatrem, ohledně zdravotního stavu dítěte. Tuto přihlášku odevzdají rodiče v MŠ do daného termínu, který bude uveřejněn ve třídě Medvídků během zápisu. Během zápisu budou učitelky spolupracovat s vašimi dětmi.

4. Základní kritéria zralosti dítěte pro vstup do MŠ:

Dítě nesmí již mít plínky (ani na polední relaxaci), mělo by zvládat základy hygieny - mýt si ruce, utírat ručníkem, smrkat v době rýmy, používat lžíci nebo příbor a umět se samostatně najíst, pít z hrnku a umět se oblékat (mladší děti částečně). Dítě by mělo mluvit tak, aby mu učitelky rozuměly, že potřebuje například na toaletu. Dítě by si mělo poznat svoje věci (boty, bundu, čepici, bačkorky, pyžámko ). Rodiče, učte dítě zvykat si na dětský kolektiv, například chozením na dětská hřiště, návštěvy mateřského centra, učte své děti být přirozeně samostatné a šikovné!

Autor: Blanka Nedorostová


Copyright © 2010-2020  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet