Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

24.06.2019

Škola v přírodě - Den čtvrtý

Dnes jsme se vydali za pokladem Černého rytíře. Museli jsme ho vystopovat, vyluštit šifru a správnou část...
23.06.2019

Expedice Šumava

Turistický kurz naší školy Na expedici Šumava jsme se dlouho a pečlivě připravovali. Jako přípravu...
22.06.2019

Nálezy červen

Rodiče a děti, na tomto odkazu jsou posbírané věci po škole. Možná ještě něco přibude. Máme také...
21.06.2019

4.C a noc v Srbsku

Teepee Srbsko 4.A 19.-20.6.2019 Naše třída strávila jednu dobrodružnou noc v indiánských stanech u...
20.06.2019

Muzeum smyslů aneb cesta za zážitky

Ve středu 19. 6. 2019 vyrazila 7. C do Prahy do Muzea smyslů. Zde několik slov od Jolany Dragounové a Sáry...

27.03.2013 - Info k zápisu do MŠ, další termíny


Zápis do mateřské školy pro školní rok 2013/2014 proběhl ve dnech 21. a 22. března2013. Pro uvedený školní rok přijímáme cca 35 dětí. Neznáme přesný počet, záleží na vyřízení odkladů školní docházky u budoucích možných žáků 1. tříd. Předškoláci mají dle zákona přednostní právo na přijetí do MŠ.
KRITÉRIA A PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2013/14
Pro všechna kritéria platí, že přednost mají děti, které se budou vzdělávat formou celodenní docházky do mateřské školy!
Pro všechna kritéria platí, že přednost mají děti, které dovrší do 31. 8. 2013 věku tří let!
Děti budou přijímány do MŠ v tomto pořadí:
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky na ZŠ nebo s povoleným odkladem školní docházky a to s trvalým bydlištěm v Berouně.
2. Děti zaměstnaných rodičů nebo s potvrzeným nástupem do zaměstnání s trvalým bydlištěm v Berouně, nebo OSVČ s trvalým bydlištěm v Berouně dle stáří dítěte. Děti budou přednostně přijímány od starších k mladším.
3. Trvalý pobyt bude posuzován dle předloženého výpisu z evidence obyvatel, nebo dle prokázaného trvalého pobytu jeho zákonného zástupce ( OP).
4. Ředitel školy je oprávněn mimo kritéria posoudit individuální případy pro přijetí dítěte do MŠ, které mohou mít mimořádné důvody, příklad sociální.


DODATEK:
28. 3. a 29. 3. 2013, čtvrtek, pátek, rodiče mají možnost v tyto dny přinést do MŠ žádosti o přijetí dítěte s potvrzením pediatra. Časové rozmezí přijímání žádostí: oba dny v dopoledních hodinách od 10,00 do 12,00 hodin, v odpoledních hodinách od 15,00 do 17,00 hodin. Toto udané časové rozmezí je nutné dodržovat z důvodu klidného chodu MŠ vhledem k ostatním dětem, navštěvujících naše zařízení. Dodržte , prosím, toto časové rozmezí, abyste co nejméně narušili běh školky. Děkujeme Vám za to.
Žádosti vždy odevzdávejte řídícímu pedagogovi MŠ z důvodu překontrolování údajů.
Dne 4. 4. 2013 mají možnost rodiče nahlédnout do spisů přijímacího řízení v odpoledních hodinách od 15.00 do 17.00 hodin v prostorách MŠ.

Ředitelství školy


Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet