Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

23.05.2019

Velký úspěch

Velkého úspěchu dosáhlo družstvo složené z našich páťáků a osmáků. Vybraní žáci se dne 24. 4....
20.05.2019

Upozornění Zájezd exkurze Berlín

K textu o exkurzi do Berlína byl přidán odkaz na fotky. Autor: Pavel Herold
20.05.2019

3. B detektivy

Při naší pravidelné návštěvě knihovny jsme se vypravili do Městské knihovny v Berouně.  Knihovnice...
16.05.2019

Plavecko běžecký pohár

13. května proběhlo okresní kolo plavecko-běžeckého poháru. Tradičně bylo pořadatelem Gymnázium V...
16.05.2019

Požární ochrana očima dětí

Soutěž Požární ochrana očima dětí již zná své vítěze. Za naši školu jsme se účastnili v několika...

27.06.2013 - Školní časopis


Na škole po delší době je opět vydáván školní časopius. Pomalu se rozjíždějí kroužky pod vedením paní Havelkové. Byla první besídka dramatického kroužku pro školní družinu a rodiče a zde je ke stažení i první člíslo školního časopisu. Výsledek práce novinářského kroužku. Děkuji paní Havelkové za vedení teěchto kroužků.

Autor: Pavel Herold

 

Odkaz na první číslo novin


Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet