Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

19.03.2020

Provoz ředitelny, zápis do 1. tříd

Ředitelna je v provozu pro veřejnost (úřední hodiny) ve dnech pondělí a středa v od 8:00 do 12:00. Doklady o...
18.03.2020

Péče o děti zaměstnanců IZS

Na základě rozhodnutí hejtmanky Středočeského krajského úřadu byla naše škola - její část základní...
10.03.2020

Uzavření základních škol

Vážení rodiče, v ranních hodinách 10. 3. 2020 Ministerstvo zdravotnictví vydalo pokyn k uzavření...
10.03.2020

Poznáváme Prahu

Děti z přírodovědného kroužku se vydaly do Prahy. Již cestou vlakem jsme sledovali řeku Berounku a přírodu...
10.03.2020

Odpověď z královské kanceláře

Obdrželi jsme odpověď na vánoční přání britské královně, které zaslali žáci paní učitelky...

25.03.2014 - Informace z portálu


Dobrý den,
tato informace je vlastně pro Vás - pro rodiče.
Kdo chce, vygenerujeme Vám přístupové údaje. Staré přístupy stále platí. Někteří již služby tohoto portálu, kam Vám platíme přístup, využíváte.
Pavel Herold
---------------------

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
děkujeme za využívání portálu Proškoly.cz v tomto školním roce. Nyní vám posílám přehled novinek na rok 2014/2015,
o které byl velký zájem.
V nejbližších dnech Vás budu telefonicky kontaktovat se zvýhodněnou nabídkou prodloužení licence.
Těším se na spolupráci v dalším roce.

Jana Karpíšková
služby zákazníkům
tel.: +420 488 058 033
e-mail: jana.karpiskova@databox.cz
web: www.proskoly.cz

Pro školní rok 2014/15 připravujeme tyto NOVINKY:

Dopravní výchova
Na základě zvýšeného důrazu na téma dopravní výchovy v novém RVP nabízíme nově učitelům a žákům 1. i 2. stupně ověřování a zdokonalování znalosti dopravních značek, pravidel silničního provozu i řešení dopravních situací.

Pravopisná cvičení z českého jazyka
Vyjmenovaná slova, předpony, přípony, u/ů/, ě/je, velká/malá písmena atd. Krátká cvičení využívající rozsáhlou databázi několika tisíc slovních spojení jsou vhodná jak do školy, tak i na doma. Cvičení jsou rozdělena dle jednotlivých pravopisných jevů a umožňují tak procvičovat právě probírané učivo.

Další cizí jazyk - němčina
Úspěšné testy Angličtiny pro nejmenší rozšiřujeme o další jazykovou variantu! Ta je určena jak pro žáky, kteří mají němčinu jako první cizí jazyk, tak zejména jako pomůcka při výuce dalšího cizího jazyka. Jeho vymezení jako nedílné součásti výuky na 2. stupni je náročné jak pro učitele, tak i pro žáky. Úlohy jsou opět ozvučené rodilým mluvčím a hodí se zejména na domácí procvičování slovní zásoby a upevňování správné výslovnosti.
A to jsou jen novinky!
V rámci Vaší licence máte samozřejmě stále k dispozici:
• Testy dětských schopností
• Testy pro nejmenší
• Test volby povolání
• Paměťové testy
• Testy čtenářské gramotnosti
• Dotazníky Klima třídy a Klima školy
• Angličtinu pro nejmenší


Copyright © 2010-2020  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet