Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

08.12.2019

Berounská vzduchovka 2019 - 2. kolo

8. prosince proběhlo za podpory Města Beroun druhé kolo Berounské vzduchovky. V tělocvičně 2. ZŠ a MŠ si...
08.12.2019

Předvánoční procházka družiny

Děti z družiny se prošly předvánočním Berounem a fotografie ukáží atmosféru na berounském náměstí....
08.12.2019

Družba s Realschule v Norimberku

Naše škola navazuje partnerství s norimberskou Realschule V pátek 6. 12. jsme v naší škole přivítali...
08.12.2019

Mikuláš, čerti a andělé

5. prosince se děti těšily do školy na různá překvapení, která je čekala. Žáci 9. A připravili pro...
05.12.2019

SuperStar a Talent 2019

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 proběhly v naší školní družině soutěže SuperStar a Talent 2019. Děti měly o...

25.03.2014 - Informace z portálu


Dobrý den,
tato informace je vlastně pro Vás - pro rodiče.
Kdo chce, vygenerujeme Vám přístupové údaje. Staré přístupy stále platí. Někteří již služby tohoto portálu, kam Vám platíme přístup, využíváte.
Pavel Herold
---------------------

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
děkujeme za využívání portálu Proškoly.cz v tomto školním roce. Nyní vám posílám přehled novinek na rok 2014/2015,
o které byl velký zájem.
V nejbližších dnech Vás budu telefonicky kontaktovat se zvýhodněnou nabídkou prodloužení licence.
Těším se na spolupráci v dalším roce.

Jana Karpíšková
služby zákazníkům
tel.: +420 488 058 033
e-mail: jana.karpiskova@databox.cz
web: www.proskoly.cz

Pro školní rok 2014/15 připravujeme tyto NOVINKY:

Dopravní výchova
Na základě zvýšeného důrazu na téma dopravní výchovy v novém RVP nabízíme nově učitelům a žákům 1. i 2. stupně ověřování a zdokonalování znalosti dopravních značek, pravidel silničního provozu i řešení dopravních situací.

Pravopisná cvičení z českého jazyka
Vyjmenovaná slova, předpony, přípony, u/ů/, ě/je, velká/malá písmena atd. Krátká cvičení využívající rozsáhlou databázi několika tisíc slovních spojení jsou vhodná jak do školy, tak i na doma. Cvičení jsou rozdělena dle jednotlivých pravopisných jevů a umožňují tak procvičovat právě probírané učivo.

Další cizí jazyk - němčina
Úspěšné testy Angličtiny pro nejmenší rozšiřujeme o další jazykovou variantu! Ta je určena jak pro žáky, kteří mají němčinu jako první cizí jazyk, tak zejména jako pomůcka při výuce dalšího cizího jazyka. Jeho vymezení jako nedílné součásti výuky na 2. stupni je náročné jak pro učitele, tak i pro žáky. Úlohy jsou opět ozvučené rodilým mluvčím a hodí se zejména na domácí procvičování slovní zásoby a upevňování správné výslovnosti.
A to jsou jen novinky!
V rámci Vaší licence máte samozřejmě stále k dispozici:
• Testy dětských schopností
• Testy pro nejmenší
• Test volby povolání
• Paměťové testy
• Testy čtenářské gramotnosti
• Dotazníky Klima třídy a Klima školy
• Angličtinu pro nejmenší


Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet