Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

20.05.2019

Upozornění Zájezd exkurze Berlín

K textu o exkurzi do Berlína byl přidán odkaz na fotky. Autor: Pavel Herold
20.05.2019

3. B detektivy

Při naší pravidelné návštěvě knihovny jsme se vypravili do Městské knihovny v Berouně.  Knihovnice...
16.05.2019

Plavecko běžecký pohár

13. května proběhlo okresní kolo plavecko-běžeckého poháru. Tradičně bylo pořadatelem Gymnázium V...
16.05.2019

Požární ochrana očima dětí

Soutěž Požární ochrana očima dětí již zná své vítěze. Za naši školu jsme se účastnili v několika...
15.05.2019

Poznávací výlet Berlín a okolí

Stejně jako každý rok, tak i letos jsme navázali na tradici jazykově poznávacích zájezdů pro žáky 2....

08.10.2014 - Nová dopravní situace u školy


Vážení rodiče,

od pondělí 13. října se radikálně změní dopravní situace kolem školy. Bude již v provozu Preislerova ulice, bude ve stavu dokončení chodník před mateřskou školou. Nebude na chodníku před MŠ asfaltový povrch. Před ZŠ bude chodník hotov.

Bude uzavřena Kollárova ulice od křížení s Preislerovou ulicí po křižovatku s Plzeňskou ulicí. Křižovatka Preislerova - Kollárova nebude průjezdná. To znamená, že úsek Kollárovy ulice od Jungmannovy ulice směrem ke škole bude slepou ulicí.

Pokud budete přivážet děti ráno ke škole, můžete je přivézt k hlavnímu vchodu do školy a přijíždět a odjíždět budete moci Jánošíkovou a Dobrovského ulicí. Bude hotovo svislé dopravní značení, vodorovné bude domalováno později. Na čerstvý asfalt není možné vodorovné dopravní značení namalovat.

Vchody do školy budou otevřeny před vyučováním následovně:

1.    hlavní vchod z Preislerovy ulice

2.    spodní vchod z Plzeňské ulice od Billy.

Vezměte, prosím, tyto informace v potaz při pondělním příjezdu do školy.

 

Musíme ještě vyřešit odchody ze školy po vyučování. Budeme to řešit operativně tak, jak budou postupovat práce v Kollárově ulici. Včas oznámíme. V každém případě již přístup pro Vás do školy bude během vyučování hlavním vchodem.

 

S pozdravem „Trpělivosti zdar"

 

Pavel Herold


Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet