Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Aktuality

03.07.2019

Poslední akce tanečního kroužku

Na naší škole působí i kroužek břišních tanců. V posledním týdnu pod vedením paní učitelky...
03.07.2019

Návštěva muzea v Barnau

Kousek za naší hranicí s Bavorskem je jedna zajímavost. https://www.geschichtspark.de/cs/ Byli jsme jako...
27.06.2019

Stužkování 9. tříd - 27062019

Dnes ve čtvrtek 27. června jsme se rozloučili v sále berounského kina s žáky a žákyněmi 9. tříd. Ať...
26.06.2019

Výprava na přehradu Suchomasty

Třídy 6. C a 7. A se dnes, i když bylo velmi teplé počasí, vypravily na výlet na přehradu Suchomasty. Cílem...
26.06.2019

Pasování na čtenáře

V úterý 11. 6. 2019 se třídy 1. A, 1. B zúčastnily slavnostního Pasování na čtenáře na berounské...

08.10.2014 - Nová dopravní situace u školy


Vážení rodiče,

od pondělí 13. října se radikálně změní dopravní situace kolem školy. Bude již v provozu Preislerova ulice, bude ve stavu dokončení chodník před mateřskou školou. Nebude na chodníku před MŠ asfaltový povrch. Před ZŠ bude chodník hotov.

Bude uzavřena Kollárova ulice od křížení s Preislerovou ulicí po křižovatku s Plzeňskou ulicí. Křižovatka Preislerova - Kollárova nebude průjezdná. To znamená, že úsek Kollárovy ulice od Jungmannovy ulice směrem ke škole bude slepou ulicí.

Pokud budete přivážet děti ráno ke škole, můžete je přivézt k hlavnímu vchodu do školy a přijíždět a odjíždět budete moci Jánošíkovou a Dobrovského ulicí. Bude hotovo svislé dopravní značení, vodorovné bude domalováno později. Na čerstvý asfalt není možné vodorovné dopravní značení namalovat.

Vchody do školy budou otevřeny před vyučováním následovně:

1.    hlavní vchod z Preislerovy ulice

2.    spodní vchod z Plzeňské ulice od Billy.

Vezměte, prosím, tyto informace v potaz při pondělním příjezdu do školy.

 

Musíme ještě vyřešit odchody ze školy po vyučování. Budeme to řešit operativně tak, jak budou postupovat práce v Kollárově ulici. Včas oznámíme. V každém případě již přístup pro Vás do školy bude během vyučování hlavním vchodem.

 

S pozdravem „Trpělivosti zdar"

 

Pavel Herold


Copyright © 2010-2019  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet