2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Granty, čerpání financí z EU

Aktuálně čerpáme prostředky z následujících grantů.

MAP

Škola je zapojena do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v území ORP Beroun II. (MAP II.)
Více informací o ORP Beroun II. (MAP II.)

ŠABLONY II.

OPVVV, výzva č. 02_18_063 podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – ŠABLONY II.

OPVVV
 • VÝZVA Č. 02_18_063
  Datum publikace: 17. 7. 2020
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Informace o čerpání z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

ŠABLONY III.

OPVVV, výzva č. 02_20_080 podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – ŠABLONY III.

OPVVV
 • Výzva č. 02_20_080
  Datum publikace: 9. 2. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Informace o čerpání z Operačního Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Starší projekty

Dokončené projekty naleznete na starších stránkách