2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Granty, čerpání financí z EU

Aktuálně čerpáme prostředky z následujících grantů.

Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

 • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
 • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Operační program Jan Amos Komenský

OP JAK, VÝZVA Č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I (dokument .pdf)

Plakát k OP JAK – projekty

MAP

Škola je zapojena do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v území ORP Beroun II. (MAP II.)
Více informací o ORP Beroun II. (MAP II.)

ŠABLONY III.

OPVVV, výzva č. 02_20_080 podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – ŠABLONY III.

OPVVV
 • Výzva č. 02_20_080
  Datum publikace: 9. 2. 2021
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Informace o čerpání z Operačního Výzkum, vývoj a vzdělávání

MAP III

Informace o zapojení školy do MAP III

 

Starší projekty

Dokončené projekty naleznete na starších stránkách