2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Granty, čerpání financí z EU

Aktuálně čerpáme prostředky z následujících grantů.

Operační program Jan Amos Komenský

OP JAK, VÝZVA Č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I (dokument .pdf)

Plakát k OP JAK – projekty

MAP

Škola je zapojena do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v území ORP Beroun II. (MAP II.)
Více informací o ORP Beroun II. (MAP II.)

ŠABLONY III.

OPVVV, výzva č. 02_20_080 podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – ŠABLONY III.

OPVVV
 • Výzva č. 02_20_080
  Datum publikace: 9. 2. 2021
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Informace o čerpání z Operačního Výzkum, vývoj a vzdělávání

MAP III

Informace o zapojení školy do MAP III

 

Starší projekty

Dokončené projekty naleznete na starších stránkách