2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Organizace školy

Vedení školy
Ředitel školy Mgr. Pavel Herold
Zástupce ředitele PaedDr. Eva Havelková
Zástupce ředitele Mgr. Vladislava Hájková
Telefon +420 311 622 57
Mobil +420 733 603 080
Email 2zsb@2zsb.cz
Ekonomka školy Hana Kadlecová
Mail ekonomky školy kadlecova@2zsb.cz
Výchovní poradci
1. stupeň Mgr. Dita Šináglová
Email sinaglova@2zsb.cz
2. stupeň Ing. Pavla Reschová
Email reschova@2zsb.cz
Konzultační hodiny výchovných poradců po telefonické domluvě.
Primární prevence
Metodička primární prevence Mgr. Jana Šopejstalová
Email sopejstalova@2zsb.cz
Školní jídelna
Provozovatel firma Scolarest
Vedoucí pan Konstantidinis
Telefon +420 311 513 121
Školní družina
Vedoucí vychovatelka Jana Procházková
Mobil +420 733 603 232
Mateřská škola
Vedoucí učitelka Blanka Nedorostová
Telefon +420 311 624 417
Mobil +420 776 894 493

Školní dokumenty
 • Školní řád
  Datum publikace: 18. 5. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Obsahuje i pravidla hodnocení žáků - vzdělávání i chování
 • Učební plán školy
  Datum publikace: 25. 10. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Upravený učební plán školy od 1. 9. 2021

Naše škola