2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Sdružení rodičů při škole

Sdružení rodičů se schází přibližně dvakrát, třikrát za rok. Zve na své schůzky i vedení školy, které se schůzek také zúčastňuje. Navzájem se informujeme o dalším vývoji školy a o názorech rodičů na školu.

Ze sponzorských darů bylo financováno plavání a počítačové vybavení. Z příspěvků od rodičů učební pomůcky pro přírodovědu a přírodopis, výtvarnou výchovu a zeměpis.

V tomto školním roce je plánováno financování plaveckého výcviku našich dětí, SW pro 1. stupeň, jedná se o zakoupení některých pomůcek pro 2. stupeň.

Za vaše finanční příspěvky v tomto školním roce děkujeme. Děkujeme Vám také za Vaše náměty, připomínky, názory. Čekáme na nové.

Předsedkyně výboru sdružení rodičů školy: Klára Kunzová

Stará mailová adresa na sdružení již s přechodem školy na Office365 nefunguje. Adresu jsme nezakládali, nikdo ji níkdy z řad rodičů nevyužil. Pošlete, prosím,  vaše zprávy na 2zsb@2zsb.cz, předáme vaši zprávu vedení sdružení rodičů při škole.

Sponzorské dary můžete sdružení poskytnout na BÚ: 411010369/0800.

Příspěvky 2023–2024 Zápisy ze schůzí SRPŠ

SRPŠ – dokumenty
 • Stanovy
  Datum publikace: 15. 7. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Základní dokument