2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Poradenské pracoviště

Úvodní informace

Od října 2014 máte možnost využít služeb Školního poradenského pracoviště při 2. základní škole a mateřské škole v Berouně. Tato škola za významné podpory zřizovatele základních a mateřských škol Města Berouna pokračuje v činnosti tohoto pracoviště. Na tomto odkaze máte informace, kontakty na pracovnice tohoto poradenského zařízení. Můžete se pochopitelně informovat i u vedení Vaší školy. Jednotlivé pracovnice jsou speciální pedagožky a psycholožka. Mají rozdělené školky a školy mezi sebou, ale může dojít podle zájmu rodičů k určitým posunům a přerozdělením jednotlivých škol a školek jednotlivým pracovnicím. Odkaz na informace

Od února 2017 mohou děti i rodiče využívat služeb školního psychologa, který je dvakrát v týdnu přímo na naší škole. Schůzky si můžete domlouvat na mailu kroy@2zsb.cz.

Od září 2017 mohou učitelé, žáci i rodiče využívat služeb speciálního pedagoga. Schůzku si můžete domluvit na mailu soukupova@2zsb.cz.

Podrobná charakteristika

Na škole působí Školní poradenské pracoviště při 2. základní a mateřské škole Preislerova v Berouně. Toto pracoviště navazuje na činnost Školního poradenského pracoviště, které zde působilo v letech 2012 – 2014 a bylo financováno z prostředků grantu Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze. Současné Školní poradenské pracoviště je financováno z rozpočtu zřizovatele mateřských škol a základních škol v Berouně Městem Beroun. Působnost tohoto pracoviště je proto zaměřena na všechny státní Mateřské a Základní školy na území města Beroun. Jedná se tedy o mateřské školy Sluníčko ve Vančurově ulici, MŠ Pohádka při 2. základní a mateřské škole, Mateřská škola Vrchlického, Duhová školka v Drašarově ulici, Mateřská škola Pod Homolkou a Mateřská škola Tovární, dále se jedná o základní školy Jungmannova základní škola, 2. základní a mateřská škola v Preislerově ulici, Základní škola Wagnerovo náměstí a Základní škola Závodí.

Současný tým tvoří čtyři osoby se vzděláním v oboru psychologie a speciální pedagogiky, kdy každá z pracovnic má ve své péči konkrétní mateřskou či základní školu. Rodiče se mohou informovat u vedení své školy nebo školky, na koho se mohou obrátit se svým případným problémem. Pracovnice Školního poradenského pracoviště budou mít vytvořené zázemí jak na základní škole v Preislerově ulici, tak v mateřské škole v Drašarově ulici. Stěžejní část práce však bude probíhat na půdě jednotlivých základních a mateřských škol, které také poskytnou prostory pro terénní činnost s dětmi. V mateřských školách se budou pracovnice věnovat dětem, které potřebují pomoci rozvinout své individuální schopnosti, jež jsou důležité k úspěšnému zvládnutí nároků školní docházky. Půjde např. o rozvoj motorických, percepčních a kognitivních schopností. Péče bude probíhat jak individuálně, tak v malých skupinkách. Samozřejmostí budou také konzultace pro rodiče i pedagogy a v případě zájmu přednášky pro rodiče i pedagogické sbory. V rámci péče v základních školách půjde o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, bude poskytována individuální terapie, reedukační péče pro děti s poruchami učení i skupinová práce s třídními kolektivy. Součástí bude taktéž konzultační činnost jak s rodiči jednotlivých žáků, tak s pedagogy jednotlivých škol. Práce školního poradenského pracoviště se bude na každé základní i mateřské škole odvíjet od potřeb jednotlivých dětí a bude nastavena tak, aby došlo k navázání co nejužší spolupráce mezi rodinou, školou i poradenským pracovištěm.

Kontakty

Školní poradenské pracoviště
Mgr. Pavel KroyČt
Mobil+420 702 071 370
PhDr. Jana SoukupováPo až St
Mailsoukupova@2zsb.cz
Mgr. Miroslava Sklenářová
Mobil+420 724 895 042
Mgr. Hana Štusáková
Mobil+420 724 895 011

Výstupy z grantu „Vznik ŠPP“

Příručka ŠPP
 • Metodická příručka pro MŠ
  Datum publikace: 17. 7. 2020
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Nejčastější poradenské problémy a jejich řešení pro učitele mateřských škol
 • Metodická příručka pro ZŠ
  Datum publikace: 17. 7. 2020
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Specifické vývojové poruchy školních dovedností