2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Školská rada

Školská rada pracuje nyní v období od 20. 2. 2018. Její volební období je tříleté.

Zástupci rodičů

Hana Kunzfeldová – předsedkyně školské rady
Kristýna Lodrová
Marcela Hájková

Zástupci pedagogů ve školské radě

Mgr. Gunel Alakbarová
Mgr.Iveta Vilhelmová
Hana Pinkasová

Zástupci zřizovatele

Alena Knollová
Kamila Benáková
Petra Stančíková

Kontakty na kohokoli z členů školské rady jsou k dispozici u ředitele školy.

Školská rada a školský zákon – legislativa:
www.zakonyprolidi.cz