2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Školská rada

Školská rada pracuje nyní v období od 1. 7. 2021. Její volební období je tříleté.

Zástupci rodičů

Josef Valdman – předseda školské rady
Veronika Bejlková
Lucie Fetrová

Zástupci pedagogů ve školské radě

Hana Pinkasová
Mgr. Gabriela Vagnerová

Mgr. Eva Veverková

Zástupci zřizovatele

Ilona Perglerová
Pavla Bednářová
Pavla Zítová

Kontakty na kohokoli z členů školské rady jsou k dispozici u ředitele školy. Můžete použít i mail skolskarada@2zsb.cz

Školská rada a školský zákon – legislativa:
www.zakonyprolidi.cz