2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Školská rada

Školská rada pracuje nyní v období od 1. 7. 2021. Její volební období je tříleté.

Zástupci rodičů

Josef Valdman – předsedkyně školské rady
Veronika Bejlková
Lucie Fetrová

Zástupci pedagogů ve školské radě

Hana Pinkasová
Mgr. Gabriela Vagnerová

Zástupci zřizovatele

Ilona Perglerová
Pavla Bednářová
Pavla Zítová

Kontakty na kohokoli z členů školské rady jsou k dispozici u ředitele školy. Můžete použít i mail skolskarada@2zsb.cz

Školská rada a školský zákon – legislativa:
www.zakonyprolidi.cz