2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Zápis do 1. třídy a přestup na naši školu

Dle školského zákona probíhá zápis do základních škol v určeném období v termínu od 1. do 30. dubna.  Zpracování přihlášek podléhá správnímu řízení, přijímací řízení do 1. tříd pro další školní rok 2022/2023 by proběhlo klasickým prezenčním způsobem 1. 4. odpoledne (14:00 – 17:00) a 2. 4. v sobotu v průběhu dopoledne (09:00 – 11:00). Na tomto způsobu zápisu se dohodli ředitelé všech berounských základních škol. Které doklady budete potřebovat s sebou k zápisu?

 1. rodný list dítěte
 2. občanský průkaz rodiče či jiného zákonného zástupce dítěte29. března v úterý  od 18:00 umožníme rodičům návštěvu školy, zodpovíme Vaše dotazy a umožníme Vám prohlídku školy. Dětem umožníme prohlídku školy během zápisu. Provedou je starší spolužáci.

Počítáme pro školní rok 2022/2023 s otevřením tří prvních tříd. Ideální počet dětí v první třídě je kolem dvaceti pěti dětí. Uvidíme, jak se nám to společně podaří.

Připravili jsme rezervační systém, je obsazen 62 rodinami. Ti, kteří rezervaci nestihli, zapíší své děti na dalším zápisovém místě, které ve škole vytvoříme.

Pavel Herold – ředitel školy

Formuláře k zápisu do 1. třídy
 • Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023
  Datum publikace: 16. 3. 2022
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Informace pro rodiče k zápisu do 1. třídy pro šk. rok 22/23
 • Žádost o přijetí
  Datum publikace: 10. 1. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: doc
  Anotace:
  formát .doc
 • Žádost o přijetí
  Datum publikace: 10. 1. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  formát .pdf
 • Žádost o odklad
  Datum publikace: 16. 3. 2022
  Autor: Herold
  Typ souboru: doc
  Anotace:
  formát .doc
 • Žádost o odklad
  Datum publikace: 16. 3. 2022
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  formát .pdf
 • Zápisový lístek pro 1. třídu
  Datum publikace: 10. 1. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: doc
  Anotace:
  formát .doc
 • Zápisový lístek pro 1. třídu
  Datum publikace: 10. 1. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  formát .pdf
Informace k zápisům
 • Přestupy na 2. ZŠ Beroun
  Datum publikace: 2. 4. 2022
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Jak s přestupy na 2. ZŠ a MŠ Beroun
 • Kritéria
  Datum publikace: 22. 2. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Kritéria pro přijetí na 2. základní školu a mateřskou školu Beroun do tříd základní školy.
 • Vyhláška
  Datum publikace: 11. 3. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Městská vyhláška o spádových oblastech základních škol na území Berouna
 • Kritéria
  Datum publikace: 15. 7. 2020
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Některá kritéria školní zralosti do 1. třídy základní školy (v televizi a tisku se nyní objevují i jiná, která můžete vzít v potaz)
 • Pomůcky
  Datum publikace: 10. 1. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Seznam pomůcek do 1. třídy - bude vždy upřesněn pro daný školní rok
 • Desatero
  Datum publikace: 15. 7. 2020
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Desatero předškoláka
 • Doplněné desatero
  Datum publikace: 15. 7. 2020
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Aktualizované desatero předškoláka dle MŠMT - 2017
 • Povinnosti
  Datum publikace: 15. 7. 2020
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Povinnosti zákonných zástupců dle Zákona 561/2004 § 22. (Školský zákon)