2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Zápis do 1. ročníku – zahájení povinné školní docházky

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Ve školním roce 2024/2025 otevřeme tři první třídy (cca 75 žáků).
Třídní učitelky:

 • 1. A Mgr. Jitka Vlčková
 • 1. B Mgr. Lucie Kolomazníková
 • 1. C Ivana Valentini

Pro školní rok 2024/2025 přijímáme děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Děti, které se narodily od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018, přijímáme pouze s doporučením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra). Děti, které se narodily od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019, můžeme přijmout pouze na základě doporučení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dětem, kterým byl pro školní rok 2023/2024 udělen odklad povinné školní docházky, musí požádat o přijetí znovu.

Termín zápisu:

 • pátek 5. 4. 2024 (od 14:00 do 17:00 hodin)
 • sobota 6. 4. 2024 (od 9:00 do 11:00 hodin)

K zápisu si prosím připravte:

 • rodný list dítěte
 • doklad totožnosti zákonného zástupce s uvedeným trvalým bydlištěm
 • doklad o trvalém bydlišti dítěte, pokud se liší od údaje v dokladu totožnosti zákonného zástupce

Rezervace termínu zápisu, průběh zápisu

 • Termín zápisu si můžete rezervovat. Odkaz na rezervaci.       
 • Rezervační systém bude spuštěn 20. 3. 2024, ukončen 3. 4. 2024.
 • Rodiče (zákonní zástupci) s budoucím prvňáčkem přijdou hlavním vchodem z Preislerovy ulice, projdou spojovací chodbou do přízemí pavilonu B (1. stupně) a půjdou do učebny, kterou získali při online rezervaci zápisu. S hledáním učebny ochotně pomohou průvodci. Zákonní zástupci, kteří nevyužijí online rezervaci k zápisu, půjdou do zápisové třídy bez online rezervace a vyčkají na pokyny paní učitelky/pana učitele.
 • Budoucímu prvňáčkovi se bude věnovat paní učitelka, rodiče zatím vyplní zápisní lístek a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (oba formuláře je možné vyplnit předem po stažení z webových stránek školy, najdete je také ve spodní části této stránky, a přinést s sebou). Rodiče jsou po celou dobu s dítětem v učebně.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 • Rozhodnutí o přijetí se již rodičům nezasílá, ani si jej rodiče nemusí vyzvednout (dle novely Školského zákona od 1. 1. 2012). Registrační čísla přijatých žáků budou zveřejněna na webových stránkách školy (www.2zsberoun.cz) a na vstupních dveřích hlavního vchodu školy z Preislerovy ulice. Předpokládaný termín zveřejnění bude nejpozději 4. 5. 2024. V případě zájmu si pak rodiče mohou vyzvednout rozhodnutí o přijetí v ředitelně školy.
 • Informační schůzka zákonných zástupců žáků přijatých do 1. ročníku bude 11. 6. 2024 od 16:00.
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude předáno nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání do vlastních rukou zákonného zástupce.

Nahlédnout do spisu je možné 12. 4. 2024 8:00 – 10:00, 13:00 – 15:00 v ředitelně školy, dále 22. 4. 2024 12:00 – 15:30, 23. 4. 2024 14:00 – 15:30.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat o odklad povinné školní docházky (v tom případě nevyplňujete žádost o přijetí).

Pro tento účel je vyhrazena učebna s označením „ODKLADY“ (najdete ji při vstupu do pavilonu B, 1. stupně). Své rozhodnutí zde můžete konzultovat s přítomnou speciální pedagožkou. Vyplníte žádost o odklad povinné školní docházky, ke které je třeba přiložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost je třeba doručit do 30. 4. 2024.

Případné dotazy vám rádi zodpovíme v ředitelně školy.

Informace k zápisům, formuláře pro rodiče
 • Kritéria pro přijetí na naši školu
  Datum publikace: 2. 4. 2024
  Autor:
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Kritéria pro přijetí na 2. základní školu a mateřskou školu Beroun do tříd základní školy.
 • Žádost o přijetí do 1. třídy WORD
  Datum publikace: 29. 3. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: docx
  Anotace:
  Žádost o přijetí do 1. třídy k 1. 9. daného školního roku - formát WORD
 • Žádost o přijetí do 1. třídy PDF
  Datum publikace: 29. 3. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Žádost o přijetí do 1. třídy k 1. 9. daného školního roku - formát PDF
 • Zápisní lístek do 1. třídy - word
  Datum publikace: 6. 3. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: docx
  Anotace:
  Zápisní lístek do 1. třídy - zahájení povinné školní docházky - formát Word
 • Zápisní lístek do 1. třídy - PDF
  Datum publikace: 6. 3. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Zápisní lístek do 1. třídy - zahájení povinné školní docházky - formát PDF
 • Žádost o doklad - word
  Datum publikace: 4. 3. 2024
  Autor:
  Typ souboru: docx
  Anotace:
  Žádost o odklad - word
 • Žádost o doklad - PDF
  Datum publikace: 4. 3. 2024
  Autor:
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Žádost o odklad PDF
 • Vyhláška
  Datum publikace: 2. 3. 2024
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Městská vyhláška o spádových oblastech základních škol na území Berouna
 • Seznam pomůcek do 1. třídy
  Datum publikace: 17. 3. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Seznam pomůcek do 1. třídy - bude vždy upřesněn pro daný školní rok
 • Desatero předškoláka dle MŠMT
  Datum publikace: 15. 7. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Aktualizované desatero předškoláka dle MŠMT - 2017
 • Povinnosti
  Datum publikace: 15. 7. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Povinnosti zákonných zástupců dle Zákona 561/2004 § 22. (Školský zákon)
 • Datum publikace: 4. 3. 2024
  Autor:
  Typ souboru: pdf
  Anotace: