2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Zápis do 1. třídy a přestup na naši školu

Dle školského zákona probíhá zápis do základních škol v určeném období v termínu od 1. do 30. dubna. V Berouně je určeno období zápisů, tudíž i přijímání přihlášek do 1. tříd od 5. dubna do 11. dubna 2021. NE DŘÍVE. Zpracování přihlášek podléhá správnímu řízení, datum podání přihlášek by měl být ve stanoveném termínu 5. – 11. 4.  
Pořadí odevzdání přihlášek nemá na přijetí dětí do 1. tříd žádný vliv. Respektujte, prosím, tyto určené termíny.

Počítáme pro školní rok 2020/2021 s otevřením tří prvních tříd. Ideální počet dětí v první třídě je kolem dvaceti pěti dětí.

Pavel Herold – ředitel školy

Formuláře k zápisu do 1. třídy
 • Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022
  Datum publikace: 15. 3. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Informace pro rodiče k zápisu do 1. třídy pro šk. rok 21/22
 • Žádost o přijetí
  Datum publikace: 10. 1. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: doc
  Anotace:
  formát .doc
 • Žádost o přijetí
  Datum publikace: 10. 1. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  formát .pdf
 • Žádost o odklad
  Datum publikace: 13. 1. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: doc
  Anotace:
  formát .doc
 • Žádost o odklad
  Datum publikace: 13. 1. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  formát .pdf
 • Zápisový lístek pro 1. třídu
  Datum publikace: 10. 1. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: doc
  Anotace:
  formát .doc
 • Zápisový lístek pro 1. třídu
  Datum publikace: 10. 1. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  formát .pdf
Informace k zápisům
 • Přestupy na 2. ZŠ Beroun
  Datum publikace: 2. 12. 2020
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Jak s přestupy na 2. ZŠ a MŠ Beroun
 • Kritéria
  Datum publikace: 22. 2. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Kritéria pro přijetí na 2. základní školu a mateřskou školu Beroun do tříd základní školy.
 • Vyhláška
  Datum publikace: 11. 3. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Městská vyhláška o spádových oblastech základních škol na území Berouna
 • Kritéria
  Datum publikace: 15. 7. 2020
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Některá kritéria školní zralosti do 1. třídy základní školy (v televizi a tisku se nyní objevují i jiná, která můžete vzít v potaz)
 • Pomůcky
  Datum publikace: 10. 1. 2021
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Seznam pomůcek do 1. třídy - bude vždy upřesněn pro daný školní rok
 • Desatero
  Datum publikace: 15. 7. 2020
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Desatero předškoláka
 • Doplněné desatero
  Datum publikace: 15. 7. 2020
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Aktualizované desatero předškoláka dle MŠMT - 2017
 • Povinnosti
  Datum publikace: 15. 7. 2020
  Autor: Herold
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Povinnosti zákonných zástupců dle Zákona 561/2004 § 22. (Školský zákon)