2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Zápis do 1. třídy – zahájení povinné školní docházky

Informace k zápisu se před zápisem objeví  v AKTUALITÁCH – úvodní stránce školního webu.

 • Rodiče /zákonní zástupci si připraví rodný list dítěte a občanský průkaz.
 • Rodiče /zákonní zástupci  s budoucím prvňáčkem přijdou hlavním vchodem z Preislerovy ulice do přízemí pavilonu B a půjdou do učebny, kterou získali při rezervaci zápisu. S hledáním učebny ochotně pomohou průvodci. Zákonní zástupci, kteří nevyužijí online rezervaci k zápisu, půjdou do zápisové třídy bez online rezervace a vyčkají na pokyny paní učitelky/pana učitele.
 • Budoucímu prvňáčkovi se bude věnovat paní učitelka, rodiče zatím vyplní zápisní lístek a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (oba formuláře je možné vyplnit předem po stažení z webových stránek školy a přinést s sebou). Rodiče jsou po celou dobu s dítětem ve třídě.
 • Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, můžete využít vyhrazenou třídu (ODKLADY). Zde vyplníte žádost o odklad povinné školní docházky, ke které přiložíte doporučení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost s doporučeními je třeba doručit do 30. 4. daného roku.
 • Rozhodnutí o přijetí se již rodičům nezasílá, ani si jej rodiče nemusí vyzvednout (dle novely Školského zákona od 1. 1. 2012). Nejpozději do 15 dnů budou registrační čísla přijatých žáků zveřejněna na webových stránkách školy (www.2zsberoun.cz) a na vstupních dveřích školy. V případě zájmu si pak rodiče mohou vyzvednout rozhodnutí o přijetí v ředitelně školy.
Informace k zápisům, formuláře pro rodiče
 • Žádost o přijetí do 1. třídy WORD
  Datum publikace: 29. 3. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: docx
  Anotace:
  Žádost o přijetí do 1. třídy k 1. 9. daného školního roku - formát WORD
 • Žádost o přijetí do 1. třídy PDF
  Datum publikace: 29. 3. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Žádost o přijetí do 1. třídy k 1. 9. daného školního roku - formát PDF
 • Zápisní lístek do 1. třídy - word
  Datum publikace: 6. 3. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: docx
  Anotace:
  Zápisní lístek do 1. třídy - zahájení povinné školní docházky - formát Word
 • Zápisní lístek do 1. třídy - PDF
  Datum publikace: 6. 3. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Zápisní lístek do 1. třídy - zahájení povinné školní docházky - formát PDF
 • Žádost o odklad - word
  Datum publikace: 13. 4. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: doc
  Anotace:
  Žádost o odklad - word
 • Žádost o odklad - PDF
  Datum publikace: 13. 4. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Žádost o odklad - PDF
 • Kritéria pro přijetí na naši školu
  Datum publikace: 17. 4. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Kritéria pro přijetí na 2. základní školu a mateřskou školu Beroun do tříd základní školy.
 • Vyhláška
  Datum publikace: 11. 3. 2021
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Městská vyhláška o spádových oblastech základních škol na území Berouna
 • Seznam pomůcek do 1. třídy
  Datum publikace: 17. 3. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Seznam pomůcek do 1. třídy - bude vždy upřesněn pro daný školní rok
 • Desatero předškoláka dle MŠMT
  Datum publikace: 15. 7. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Aktualizované desatero předškoláka dle MŠMT - 2017
 • Povinnosti
  Datum publikace: 15. 7. 2020
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Povinnosti zákonných zástupců dle Zákona 561/2004 § 22. (Školský zákon)