2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Žákovský školní parlament

Školní parlament je nedílnou součástí naší školy. Svou pravidelnou činnost obnovil ve školním roce 2019/2020, kdy se jeho členové začali scházet pravidelně 1x týdně. Z důvodu velkého počtu tříd, a tudíž i zástupců, se odděleně schází parlament 1. stupně Sovičky (pod vedením Mgr. Veverkové a Mgr. Moravcové) a parlament 2. stupně SVAPS (pod vedením Mgr. Vágnerové, Bc. Kostečkové a Mgr. Dubské). Vedení parlamentu je však v častém kontaktu, takže některé projekty probíhají celoškolně.

Samotným zasedáním předchází volby do školního parlamentu, které se konají vždy na začátku školního roku. V každé třídě má možnost kandidovat kterýkoliv žák či žákyně. Z nich je zvolen min. 1 zástupce, jenž se pak každý týden účastní schůzek parlamentu a podílí se na organizování veškerých projektů a akcí, o nichž také informuje své spolužáky a třídního učitele.

Členové parlamentu se učí vystupovat se svými nápady před spolužáky, jednat s vedením školy, diskutovat o svých nápadech, vyjadřovat se a obhajovat své názory.