2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLAŽÁKOVSKÝ ŠKOLNÍ PARLAMENT

Parlament má vlastní stránky

Můžete se obracet na členy školského parlamentu se svými podněty a návrhy, každý bude projednán a zvážen.