2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Lednová procházkománie

S prvním tipem přicházíme ještě v lednu. Projděte se k berounské kapli Panny Marie Bolestné a užijte si krásný výhled na celé město.

Věděli jste, že …

… se k této kapli pojí hned dva zajímavé příběhy?

  • První vypráví o zjevení muže, který si ve studánce umýval zraněný bok. Studánce tak začaly být přisuzovány léčivé účinky a právě u ní byla pak postavena kaple Panny Marie Bolestné.
  • Druhý příběh vypráví o události, která se měla stát r. 1744. Tehdy se prý na kopci, kde dnes stojí tato kaple, objevila ohnivá koule, v níž někteří věřící lidé uviděli obrys postavy (údajně Panny Marie). Prusové útočící na Beroun tuto kouli považovali za světelné signály rakouských vojsk, a tak se dali na ústup.

… u této kaple dřív žili poustevníci?