2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLAŽÁKOVSKÝ ŠKOLNÍ PARLAMENT

Vzpomínka na vánoční vyrábění

Vraťme se na chvíli do předvánoční doby, kdy naši žáci doma vyráběli přání a výzdobu na Oddělení následné péče v berounské nemocnici.

Chceme všem totiž ještě jednou poděkovat za spolupráci a připojujeme fotopozdrav od zaměstnanců ONP.