2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLAŽÁKOVSKÝ ŠKOLNÍ PARLAMENT

SVAPS

Aktuálně: V době distanční výuky komunikujeme přes MS Teams a videohovory.

My, zástupci tříd 2. stupně, se pravidelně scházíme každou středu v 7:00, kdy vymýšlíme a chystáme různé projekty a akce pro naše spolužáky z 1. i 2. stupně. Máme spoustu nápadů a plánů, které bychom chtěli zrealizovat.

Název SVAPS vznikl během prvního roku našeho fungování. Je to zkratka pro Spolek vymýšlející aktivity pro spolužáky.