2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLAŽÁKOVSKÝ ŠKOLNÍ PARLAMENT