2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLAŽÁKOVSKÝ ŠKOLNÍ PARLAMENT

Co na parlamentu zaznělo

Informace v přípravě.