2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Pěstování řeřichy v 1. C

Žáci 1.C s příchodem jara zaseli bylinku – řeřichu. Každý den ji pečlivě kontrolovali a zalévali vodou. Brzy všem žákům řeřicha vyklíčila a po týdnu vyrostla ke sklizení. Někteří žáci si řeřichu dali ve škole ke svačině. Většina žáků se s ní však chtěla pochlubit rodičům a řeřichu si tedy odnesli domů.

Třídní učitelka: Anežka Biňovcová

Pěstování řeřichy v 1. C