2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Pietní vzpomínka v Terezíně 

Okresní výbor českého svazu bojovníků za svobodu pozval přátele z Berounska na pietní akci v Terezíně, která se konala 5. září 2021. Této akce se zúčastnily i děti z naší školy. Sešli jsme se na místě s ostatními přáteli a představiteli vlasteneckých organizací i diplomaty a dalšími delegacemi. Uctili jsme zde památku obětí druhé světové války. Sledovali jsme pokládání věnců, slavností pochod Čestné jednotky Hradní stráže a vyslechli jsme si s úctou státní hymnu. Všechny zaujala dominanta Národního hřbitova, kterou tvoří křesťanský kříž s trnovou korunou a Davidova hvězda.  V pevnosti jsme si připomněli osudy jednotlivých vězňů, které nás nenechávaly lhostejnými. Cestou zpět do našich domovů jsme zastavili v Lánech, kde jsme se poklonili místu posledního odpočinku našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. Kytici díků sem položila předsedkyně OV ČSBS paní Alena Mézsárosová se žáky 2. ZŠ Beroun.

Mgr. Jana Šopejstalová

Návštěva památníku Terezín