2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Pochod světýlek 

Podzimní počasí láká k různým setkáním. Na naší škole se již stalo tradicí, že přírodovědný kroužek pořádá Pochod světýlek. Tentokrát jsme se vydali na naši cestu osvětlenou lampiony a různými světly dne 10. listopadu. Náležitě jsme se poučili o bezpečnosti a vyrazili jsme do temných ulic. Došli jsme až k Lípě svobody, kde jsme přítomným pověděli, kdy byla zasazena. Následně jsme došli na dětské hřiště, zde jsme si zazpívali známé písničky. Účast byla skvělá, zúčastnilo se více než 60 dětí, rodičů a prarodičů. Počasí nám přálo a my jsme si akci skvěle užili.
Mgr. Jana Šopejstalová
vedoucí přírodovědného kroužku
Světýlka 2023