2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

PONOŽKOVÝ DEN

Dne 21. 3. se konal každoroční Světový den Downova syndromu.

Datum Světového dne Downova syndromu je zvoleno zcela záměrně. Je to totiž právě jednadvacátý chromozom, který svým ztrojením způsobuje toto zdravotní postižení. Světová organizace DS Internacional zvolila za symbol akcí k tomuto dni ponožky, protože právě 21. chromozom ji svým tvarem připomíná.

Moc děkujeme všem dětem z prvního i z druhého stupně a z mateřské školy a rovněž všem vyučujícím, že si vzali na každou nožku jinou ponožku a tím podpořili mnoho lidí s Downovým syndromem.

Za žáky 9. B, Iva Lejtnarová

Ponožkový den 2023