2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Požární ochrana očima dětí 

Žáci naší školy se účastní výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí. Zamýšleli jsme se nad úlohou celého integrovaného záchranného systému a snažili jsme se vytvořit díla, která zachycují práci hasičů při požárech, dopravních nehodách, záchraně lidí i zvířat v nouzi.

Mgr. Jana Šopejstalová
metodik prevence

Výkresy PO očima dětí