2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Pozastavení projektu Talichův Beroun – Poznej Talicha

Dne 5. 10. jsme ve škole zahájili projekt Talichův Beroun – Poznej Talicha, který se během 14 dní velice dařil. Děti v různých předmětech poznávaly Václava Talicha jako významnou českou osobnost, člověka, hudebníka a politika. V tuto chvíli, kdy jsme se vrátili k distanční výuce, je výuka výchov značně omezena, tudíž musí být náš projekt dočasně pozastaven. Věříme, že se do školy v listopadu vrátíme a budeme moci dotvořit projekty v OV. Proto prosím všechny žáky, aby si v domácím prostředí připravovali materiály k dokončení. Po obnovení prezenční výuky se také snad povede provést poslední část našeho školního projektu – procházku k hrobce Václava Talicha, která se nachází na berounském hřbitově. Děti budou moci symbolicky zavzpomínat na tohoto velkého dirigenta a zapálit svíčku na jeho počest.

Držte nám palce ať můžeme projekt dokončit. Věřím, že ty dva týdny, které jsme ve škole na projekt měli, si žáci užívali a poznali mnoho nového, např. kde je Talichovo údolí, Talichova vila, jeho památník, proč existuje hudební festival Talichův Beroun nebo proč nese berounská ZUŠ hudebníkovo jméno.

Všem dětem a učitelům chci touto cestou moc poděkovat za jejich práci. Věřím, že nás to všechny obohatilo a dozvěděli jsme se to, co jsme vůbec netušili. A pod tímto článkem si můžete prohlédnout ještě poslední střípky výtvorů, které zhotovili naši žáci pod skvělým vedením paní učitelky Pinkasové během hodin výtvarné výchovy.

Pavlina Kubná, koordinátorka projektu

Přerušení projektu TALICH